Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt het huishoudelijk afval in. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Raalte gebruikt het diftar systeem. Met diftar heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat namelijk uit een vast deel en een variabel deel. Op het variabele deel heeft u zelf invloed; u betaalt voor het aantal keren dat u de grijze container aan de weg zet of uw restafval in de ondergrondse container doet.

 

De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval.

Elk huishouden, dat aan de ophaalroute, ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als u uw afval nooit meegeeft.

Kamerverhuur

Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) wordt de aanslag afvalstoffenheffing verzonden naar de eigenaar/verhuurder van het pand. De eigenaar/verhuurder kan de kosten van deze heffing doorberekenen aan de huurder(s). Deze kosten mag de verhuurder niet via de servicekosten verrekenen. De verhuurder brengt de kosten apart van de huurprijs in rekening bij de huurder.

Verhuizing

 • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland hoeft u geen afvalstoffenheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Als u de aanslag afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? Dan krijgt u dit voor het basistarief en 6 keer aanbieden van restafval (grijze container).  Biedt u het restafval vaker aan, dan ontvangt u hiervoor een rekening. 

Hoe u kwijtschelding aanvraagt, leest u op de pagina Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken via het belastingloket.

Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. u stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de Regionale Belastingsamenwerking.

De afvalstoffenheffing wordt in 2 delen in rekening gebracht. Het 1e deel bestaat uit het basistarief. Dat betaalt u ook wanneer u uw containers niet aanbiedt om te legen. Na afloop van het jaar ontvangt u het 2e deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van uw containers.

Tarieven 2022

Het basistarief voor de afvalstoffenheffing per perceel bedraagt € 124,32.

Basistarief voor huishoudens in het buitengebied en hoogbouw € 114,00.

Ledigingstarieven containers:

 • Container van 240 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 11,90
 • Container van 140 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 7,25
 • Container van 40 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 2,45
 • Container van 240 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container van 140 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container van 80 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container van 40 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container voor plastic, blik en sappakken is gratis.

Ondergrondse systemen

 • per aanbieding van maximaal 40 liter een bedrag van € 2,00.

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp

Rova

Voor meer informatie over diftar kunt u terecht bij Rova. Deze afvalbeheerder verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Raalte. U vindt hier ook informatie over het scheiden van afval.