taxes iconAfvalstoffenheffing

Beschrijving

Voor de inzameling van huishoudelijk afval betaal je afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keren dat je de grijze container aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet. Hierdoor heb je zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Aanvragen

De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het afval.

Elk huishouden, dat aan de ophaalroute, ligt betaalt afvalstoffenheffing. Dit geldt ook als je nooit afval meegeeft.

Kamerverhuur

Bij meervoudig gebruik van een pand (zoals particuliere kamerverhuur) wordt de aanslag afvalstoffenheffing verzonden naar de eigenaar/verhuurder van het pand. De eigenaar/verhuurder kan de kosten van deze heffing doorberekenen aan de huurder(s). Deze kosten mag de verhuurder niet via de servicekosten verrekenen. De verhuurder brengt de kosten apart van de huurprijs in rekening bij de huurder.

Verhuizing

 • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland hoef je geen afvalstoffenheffing meer te betalen met ingang van de maand volgend op de verhuisdatum.
 • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de aanslag afvalstoffenheffing.

Kosten

De afvalstoffenheffing wordt in 2 delen in rekening gebracht. Het 1e deel bestaat uit het basistarief. Dat betaal je ook wanneer je de containers niet aanbiedt om te legen. Na afloop van het jaar ontvang je het 2e deel: een aanslag voor het aantal aanbiedingen van de containers.

Tarieven 2023

Het basistarief voor de afvalstoffenheffing per perceel bedraagt € 119,88

Basistarief voor huishoudens in het buitengebied en hoogbouw € 109,68

Ledigingstarieven containers:

 • Container van 240 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 11,90
 • Container van 140 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 7,25
 • Container van 40 liter, overige huishoudelijke afvalstoffen € 2,45
 • Container van 240 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container van 140 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container van 80 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container van 40 liter, groente-, fruit- en tuinafval is gratis
 • Container voor plastic, blik en sappakken is gratis.

Ondergrondse systemen

 • per aanbieding van maximaal 40 liter een bedrag van € 2,00.

Bezwaar

Je kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wil je online bezwaarschrift indienen? Ga dan naar het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op jouw aanslag van toepassing is. Zo weet je zeker dat het bezwaar volledig en juist is. Je kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur dan het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Bijzonderheden

Als je de aanslag afvalstoffenheffing niet kunt betalen, dan kun je om kwijtschelding vragen. Kom je in aanmerking voor kwijtschelding? Dan krijg je dit voor het basistarief en 6 keer aanbieden van restafval (grijze container). Bied je het restafval vaker aan, dan ontvang je hiervoor een rekening.

Hoe je kwijtschelding kunt aanvragen lees je op Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Contact

Heb je vragen? Mail, bel, app of kom langs

Rova

Voor meer informatie over diftar kun je terecht bij Rova. Deze afvalbeheerder verzamelt en verwerkt het huishoudelijk afval in Raalte. Je vindt hier ook informatie over het scheiden van afval.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via