Afvalcontainers

ROVA verzorgt de inzameling van het huishoudelijke afval in onze gemeente. Ze zamelen het restafval, plasticafval (pmd) en het groente- fruit- en tuinafval (gft) gescheiden in. Meer informatie over de inzameling, kosten en afval scheiden.

Heeft u een vraag over uw afvalcontainer(s) of wilt u een aanvraag indienen? Bekijk onderstaande informatie.  

Container niet geleegd

Is uw container niet geleegd? Werkt een (ondergrondse) verzamelcontainer niet, of zit de container vol? Neem dan contact op met ROVA.

Kapotte of vermiste container

Is uw afvalcontainer kapot of mist u een afvalcontainer? Neem dan telefonisch contact op met ROVA.

Formaat van uw container wisselen

Komt u in onze gemeente wonen of bent u binnen onze gemeente verhuisd? Dan is het mogelijk om binnen 6 maanden na vestiging op het nieuwe adres, de containers gratis om te ruilen voor een groter of kleiner formaat. U kunt zowel uw restafvalcontainer (grijze container) als uw gft-container (groene container) éénmalig omruilen.

Bent u niet verhuisd, maar wilt u toch ruilen? Dan zijn daar kosten aan verbonden voor de restafvalcontainer.

  • Restafvalcontainer omruilen voor een grotere of kleinere (bezorgd door de ROVA) € 45,00
  • Restafvalcontainer omruilen voor een grotere of kleinere (zelf ophalen) € 15,00 

Een gft-container omruilen is gratis. 

> Afvalcontainer omruilen

Extra container(s)

Bestaat uw gezin uit 6 of meer personen? Dan kunt u een extra container voor restafval en pmd-afval aanvragen. Het aanvragen van een extra container voor gft-afval is voor iedereen binnen de bebouwde kom mogelijk.

Aan een extra restafvalcontainer zitten kosten verbonden. Bij bezorging aan huis bedragen de kosten €70. U kunt de container ook bij ROVA in Zwolle ophalen, dit kost €40. Daarnaast betaalt u per lediging kosten. Levering en lediging van een extra pmd-container of gft-container is gratis.

> Extra container(s) aanvragen

Containers nieuwbouwwoning

Gaat u verhuizen naar een nieuwbouwwoning? Dan dient u de containers zelf aan te vragen bij de gemeente. Dit doet u in een paar eenvoudige stappen. Het duurt ongeveer 10 werkdagen voordat uw inschrijving op het nieuwe adres is verwerkt in het ROVA-systeem.

> Afvalcontainers aanvragen bij nieuwbouw

Geen gebruik containers

Gebruikt u uw containers of ROVA-pasje niet? Dan kunt u deze niet inleveren bij ROVA. Uw containers en pasje horen namelijk bij uw woning. Gaat u verhuizen? Laat uw containers en ROVA-pasje dan achter voor de nieuwe bewoners.

Leegstand van een woning na verhuizing of overlijden

Wanneer een woning leeg komt te staan eindigt de belastingplicht, bijvoorbeeld na verhuizen of overlijden. De al betaalde belasting wordt dan verrekend en/of de erven ontvangen vermindering. ROVA blokkeert de containers en/of ROVA-pas voor het huishoudelijk afval 30 dagen na de datum van verhuizen en/of overlijden. Zo krijgen nabestaanden de mogelijkheid om elke container minimaal één keer aan te bieden. Na 30 dagen kan er geen huisvuil meer worden aangeboden.

Medisch afval

Heeft u om medische redenen extra afval, zoals incontinentiemateriaal, afval van een stoma of nierdialyse afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een extra restafvalcontainer. U hoeft niet te betalen voor deze extra container. Biedt u medisch afval aan in een ondergrondse container? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van een aantal aanbiedingen.

Bij de aanvraag dient u een verklaring van een arts of specialist aan te leveren.

> Extra restafvalcontainer of kwijtschelding voor medisch afval aanvragen