document iconPersoonlijk plan

Woont u in de gemeente Raalte en heeft u extra ondersteuning nodig? Wij zijn er voor u. Om u zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat we weten wie u bent en hoe uw situatie er uit ziet. Vul daarom het persoonlijk plan in. Binnen 6 weken nemen we contact met u op. De gemeente bespreekt dit plan met u tijdens het keukentafelgesprek.

Hulp nodig?

U kunt uw familie, vrienden of thuiszorg vragen om u te helpen bij het invullen van de vragen.

Het keukentafelgesprek

Uw persoonlijke situatie bespreken we tijdens het keukentafelgesprek. We kijken samen naar wat er speelt en waar u behoefte aan heeft. We vinden het belangrijk stil te staan bij wat u zelf nog kunt. Misschien kunnen uw familie, vrienden, buren of vrijwilligers iets betekenen. Lukt dit niet of is er daarnaast nog andere ondersteuning nodig? Dan kijken we samen met u wat mogelijk is.

Ondersteuning bij het gesprek

U kunt altijd iemand vragen om naast u bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit kan een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt. U kunt ook om onafhankelijke cliëntondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij MEE Samen, De Kern of Vriendendiensten Deventer. Dit is gratis.

Mantelzorger is erbij

Heeft u een mantelzorger? Dan vinden we het fijn als hij/zij ook bij het gesprek aanwezig is. Zo kunnen we de hulp door mantelzorgers goed afstemmen op de hulp door deskundigen. Ook letten we er op de mantelzorger genoeg ondersteuning krijgt, zodat hij of zij niet overbelast raakt.

Na het gesprek

De afspraken die zijn gemaakt en de gesprekken die zijn geweest, zetten we in het ondersteuningsplan.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via