Persoonlijk plan

Woont u in de gemeente Raalte en heeft u extra ondersteuning nodig? Wij zijn er voor u. Om u zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat we weten wie u bent en hoe uw situatie er uit ziet. Vul daarom het persoonlijk plan in. Binnen 6 weken nemen we contact met u op. De gemeente bespreekt dit plan met u tijdens het keukentafelgesprek.

Hulp nodig?

U kunt uw familie, vrienden of thuiszorg vragen om u te helpen bij het invullen van de vragen.

Het keukentafelgesprek

Uw persoonlijke situatie bespreken we tijdens het keukentafelgesprek. We kijken samen naar wat er speelt en waar u behoefte aan heeft. We vinden het belangrijk stil te staan bij wat u zelf nog kunt. Misschien kunnen uw familie, vrienden, buren of vrijwilligers iets betekenen. Lukt dit niet of is er daarnaast nog andere ondersteuning nodig? Dan kijken we samen met u wat mogelijk is.

Ondersteuning bij het gesprek

U kunt altijd iemand vragen om naast u bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit kan een familielid zijn of iemand anders die u vertrouwt. U kunt ook om onafhankelijke cliëntondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij MEE Samenexterne-link-icoon, De Kernexterne-link-icoon of Vriendendiensten Deventerexterne-link-icoon. Dit is gratis.

Mantelzorger is erbij

Heeft u een mantelzorger? Dan vinden we het fijn als hij/zij ook bij het gesprek aanwezig is. Zo kunnen we de hulp door mantelzorgers goed afstemmen op de hulp door deskundigen. Ook letten we er op de mantelzorger genoeg ondersteuning krijgt, zodat hij of zij niet overbelast raakt.

Na het gesprek

De afspraken die zijn gemaakt en de gesprekken die zijn geweest, zetten we in het ondersteuningsplan.