help-support iconVan vraag naar hulp: hoe werkt het?

Stap 1: Wat is jouw vraag? 

Neem contact met ons op via sociaalloket@raalte.nl of (0572) 34 77 99. De telefonist(e) schrijft jouw vraag op en legt deze voor aan de medewerkers van het Sociaal Loket. We zoeken alvast het een en ander uit en bellen je binnen 2 werkdagen terug.

Stap 2: Afspraak voor het keukentafelgesprek

Een medewerker maakt een afspraak met je voor een gesprek. Dit noemen wij een keukentafelgesprek. 

Stap 3: Het keukentafelgesprek

Tijdens het keukentafelgesprek bespreken we jouw situatie. Wat is precies je vraag en wat zou een oplossing kunnen zijn? We kijken samen naar wat je zelf kunt doen, wat jouw omgeving voor je kan betekenen en of/welke ondersteuning vanuit de gemeente bij jou past.

Iemand mee naar het gesprek?

Je kunt altijd iemand vragen om naast jou bij het gesprek aanwezig te zijn. Dit kan een familielid zijn of iemand anders die je vertrouwt. Je kunt ook om onafhankelijke cliëntondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij MEE SamenDe Kern of Vriendendiensten Deventer. Hij of zij helpt je bij het gesprek en de aanvragen van zorg. Deze hulp is gratis. Je mag ook én een cliëntondersteuner én iemand uit je eigen omgeving meenemen.

Stap 4: Welke hulp of zorg past bij jouw situatie?

Na het gesprek maakt de medewerker een ondersteuningsplan. Die wordt naar jou opgestuurd. Er staat in of je in aanmerking komt voor hulp of zorg. 

Het kan zijn dat een algemene voorziening bij jou past. Dit is bijvoorbeeld een boodschappendienst, maaltijdvoorziening of een ontmoeting in buurtcentrum. Hier is geen toestemming van de gemeente voor nodig. Dit kun je zelf regelen. De website van Regelhulp kan je hierbij helpen.

Daarnaast kan een maatwerkvoorziening voor jou een oplossing is. Dat is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp (schoonmaak), begeleiding, dagbesteding, een aanpassing in je woning of taxivervoer. In het ondersteuningsplan staat of je hiervoor in aanmerking komt. Voor de meeste maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Stap 5: Teken het ondersteuningsplan

Ben je het eens met het ondersteuningsplan en de hulp of zorg die je gaat aanvragen? Zet dan een handtekening onder het ondersteuningsplan en stuur hem terug naar de gemeente. Op deze manier is de aanvraag officieel. Je ontvangt daarna een brief als bevestiging.   

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via