Groei werklocaties

De gemeente Raalte gaat groeien. De komende 10 jaar bouwen we 3.000 woningen. Dat betekent niet alleen meer huizen, maar ook meer leerlingen op onze scholen, klanten voor onze winkeliers en werknemers voor onze bedrijven. Wat betekent dit voor onze bedrijventerreinen en andere werklocaties? Dat verkennen we de komende tijd samen.

Raalter economie bloeit

We zijn de afgelopen jaren economisch sterker en zelfbewuster geworden. Raalte is een belangrijkere rol gaan spelen in de regionale economie en we kennen een sterk vestigings- en ondernemersklimaat. We willen in de toekomst ruimte blijven bieden aan innovatieve bedrijven en ze hier laten groeien. Tegelijkertijd zien we dat bijna alle kavels op bedrijventerreinen in onze gemeente – op De Telgen III in Heetenexterne-link-icoon na - zijn vergeven. Dit vraagt om actie.  

Verkenning

Om ook in de toekomst aan de vraag van ondernemers te kunnen voldoen, zijn we een verkenning naar nieuwe locaties gestart. We brengen de behoefte in kaart en onderzoeken hoe we ons willen profileren. Daarbij kijken we naar nieuwe locaties, maar ook naar bestaande plekken. Aan welk type werklocaties is behoefte? Waar willen we in groeien? Wie willen we aantrekken? En hoe gaan we slim met de bestaande ruimte om? Adviesbureau STEC voert de verkenning uit. De komende maanden vinden er onder andere gesprekken met ondernemersverengingen plaats. Ook is er een enquête onder ondernemers uitgezet.

We nemen de uitkomsten van de verkenning mee in onze brede Groei-opgaveexterne-link-icoon. Daar kijken we naar concrete locaties. Dit verwerken we in groeibeeld. Hierover is begin 2024 meer bekend.  

Contact

Heb je een vraag over de verkenning naar nieuwe bedrijventerreinen en werklocaties? Neem dan contact op met projectleider Francisca Holtman, via francisca.holtman@raalte.nl. Heb je een vraag over het actuele aanbod? Neem dan contact op met Pieter Nijland of Marlon Hallink via info.bouwkavels@raalte.nl of 0572 - 347 799.