Goede gesprekken tijdens Met de Raad op Pad in Raalte-Noord

14 februari 2024
Algemeen

Zaterdag 3 februari was de gemeenteraad te gast in Raalte-Noord. De gemeenteraad bezocht de Zozijn locatie De Kemphaan. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking in een beschermde omgeving. 

Vervolgens ging de raad naar De Noaber aan de Schuilenburg. Hier gingen de raadsleden en inwoners van Raalte-Noord in kleine groepen met elkaar in gesprek. Hoe is het wonen in Raalte-Noord? En wat is nodig voor de toekomst van Raalte-Noord? 

Hieronder delen we een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen.

Algemeen beeld: Het is fijn wonen in Raalte-Noord

Uit de gesprekken komt naar voren dat het wonen in Raalte-Noord bovenal goed is. Vooral de ruimtelijke omgeving, de rust, de bereikbaarheid, de groene omgeving en de voorzieningen worden gewaardeerd. We hoorden ook een aantal wensen en behoeften. Een overzicht van de meest genoemde onderwerpen die aan bod kwamen, staat hieronder.

Wonen

Het is bovenal fijn wonen in Raalte-Noord. Sommigen vonden het zelfs "de mooiste wijk van Raalte." Vaak werd aangegeven dat het naar de toekomst toe belangrijk is om de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente te behouden. Een veelgenoemd onderwerp is de aansluiting van passende woningen bij de inwoners. Besproken is dat het voor jongere en oudere inwoners uitdagend is om een passende woning te vinden. De balans tussen hoog- en laagbouw is van belang, en ook werd genoemd dat er aandacht moet zijn voor de verhoudingen in de wijk. 

Kruispunt Bos/N35

De N35 en kruispunt Bos hoorden we regelmatig terug aan de tafels. Er waren zorgen over de veiligheid, de verkeersdrukte en de geluidsoverlast. We hoorden ook vragen over het proces met betrekking tot nieuwe plannen.

Sociale verbinding

Aan de tafels ging het vaak over de onderlinge verbondenheid tussen buurtbewoners. Dit geldt voor zowel jong als oud. Hier werden ook al oplossingen aangedragen, zoals een plek of een reden om elkaar te ontmoeten. De pluktuin werd genoemd als goed voorbeeld van een voorziening die onderlinge verbinding en betrokkenheid geeft.

Verkeer en vervoer

Aan de tafels ging het over verkeersveiligheid, sluipverkeer, vrachtverkeer en openbaar vervoer. Er werd bijvoorbeeld aangegeven dat op sommige plekken de straat krap is en tot onveilige situaties kan leiden. Ook hoorden we dat de verbinding met het centrum via het openbaar vervoer beter kan. 

Groen en speeltuinen

Een groene omgeving wordt als erg belangrijk ervaren. Op sommige plekken is er tevredenheid met de groenvoorziening, zoals bij het Hoftheater. Ook de wadi’s worden als positief ervaren. Dat neemt niet weg dat er ook plekken zijn waar er meer groen mag zijn, zoals het plein bij de Jumbo. 

Veel van de aandachtspunten zijn herkenbaar voor gemeente. Ze sluiten aan bij ontwikkelingen of projecten waar we als gemeente aan werken. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat goede communicatie heel belangrijk is. Daarom vind je hieronder meer informatie over een aantal van deze thema’s.

Update over woningbouw

Woningbouw kwam als onderwerp vaak naar voren tijdens de gesprekken. Voor de woningbouw in en om Raalte is er een update. Op 8 februari zijn er groeibeelden voor Heino en Raalte bekendgemaakt. Voor de groeibeelden is ieder gebied in en om Raalte en Heino onder de loep genomen. Het groeibeeld laat zien waar kansen liggen om te wonen en te werken. Daarnaast laat het ook zien wat er nodig is, zoals mobiliteit en energie of extra voorzieningen zoals onderwijs.

Bekijk het groeibeeld van Raalte hier.

Op donderdag 29 februari is er een bijeenkomst bij Bij Lampe over de groeibeelden. Het bureau dat de groeibeelden heeft gemaakt licht deze dan toe. Jij bent van harte welkom.

Enquête speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken

Tijdens de gesprekken kwamen ook de ontmoetingsplekken in de buurt aan bod. Bijvoorbeeld speeltuinen en sportplekken. Er loopt op dit moment een enquête over de speel-, sport- en ontmoetingsplekkenexterne-link-icoon in de gehele gemeente Raalte. Tot 26 februari kun je je input geven over wat je belangrijk vindt.

Wat gebeurt er met de inbreng?

De gesprekken met inwoners helpt de gemeenteraad om een completer beeld van de Raalte-Noord te krijgen. Dit stelt de gemeenteraad in staat een beter gesprek te voeren en betere afwegingen te kunnen maken, ook al kunnen we niet aan alle aandachtspunten direct opvolging geven. We vinden het belangrijk om in verbinding te blijven met onze inwoners, zodat we weten wat er leeft en speelt. We hopen daarom dat je met ons in gesprek wil blijven. Soms nodigen we jullie hiervoor uit, zoals bij de Raad op Pad. Maar ook bespreken we (bijna) iedere donderdag inhoudelijke vraagstukken tijdens een Rond-de-Tafelgesprekexterne-link-icoon. Je bent harte welkom om hierbij aan te sluiten en mee te praten over onderwerpen die je belangrijk vindt.