leisure iconArcheologisch verleden

De gemeente Raalte is rijk aan hoger gelegen landbouwgronden, de zogeheten enken en bouwkampen. Deze zijn in het landschap goed te herkennen en er liggen oude buurschappen naast. De gemeente Raalte heeft een zeer rijk en zeldzaam archeologisch verleden.

Buurschappen

Zeer oude buurschappen in de gemeente Raalte zijn onder meer Linderte, Boetele, Ramele en Pleegste. De oorsprong van deze buurschappen gaat veel verder terug dan de vroegste oorkonden in de gemeente aangeven. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er al vanaf de Steentijd bewoning is geweest op het grondgebied van de gemeente Raalte.

Vondsten door de tijd heen

Uit de Oude Steentijd

Een zeldzaam rendierjagerskamp van de Hamburgercultuur uit Luttenberg.

Uit de IJzertijd

Een zeldzaam, compleet onderzocht grafveld uit de Midden IJzertijd en meerdere IJzertijdnederzettingen met een grote verscheidenheid in boerderijtypen.

Uit de Romeinse Tijd

Grootschalige ijzerproductie in Heeten uit de periode van circa 280-350 na Christus. Hierbij hoort ook de grootste Germaanse boerderij van Nederland (43 meter lang!) en de wetenschap dat in Europa in de Romeinse Tijd voor het eerst staal is geproduceerd, en wel in Heeten. Verder zijn er meerdere nederzettingen bekend uit de periode van circa 0-500 na Christus.

Uit de Vroege Middeleeuwen

Meerdere boerderijen uit de 7e, 8e, 9e en 10e eeuw en de grootste Karolingische muntschat van Overijssel uit het midden van de 9e eeuw, gevonden op de Zegge bij Boetele.

Uit de Middeleeuwen

De grootste 11e/12e eeuwse boerderij van Oost-Nederland en een zeer zeldzaam type boerderij, gevonden rond een kasteelterrein.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via