Nieuwbouwlocatie Molenweg Heino

Molenwijk wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Heino

Deze locatie, gelegen aan de Molenweg, is samen met het dorp aangewezen. Er is ruimte voor ongeveer 110 woningen. Voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Zowel koop als huur.

Het wordt een groene wijk met veel ruimte voor natuur, waterinfiltratie en ruimte om te spelen. Bijna iedere woning krijgt zicht op groenelementen, zoals een wadi of een groenstrook. Woningen zullen aardgasvrij en bijna energie neutraal (BENG) gebouwd worden.

Bij het opstellen van het plan zijn omwonenden, Plaatselijk Belang Heino, stichting Duurzaam Heino, inwoners van het dorp en mogelijk toekomstige bewoners betrokken.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Naast rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen biedt het plan op twee locaties ook ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO komen toekomstige buren samen tot een plan, waarbij ze zelf ontwikkelaar zijn. Denk bijvoorbeeld een groep starters, senioren of een groep mensen die duurzame woningen willen ontwikkelen. Wil je meer weten over CPO? Neem dan contact op met Plaatselijk Belang Heino.

Molenweg wordt 30-km weg 

Het is belangrijk dat de nieuwe wijk goed aansluit op de Molenweg. Daarom wordt de Molenweg, ter hoogte van het nieuwbouwplan, straks een 30-km weg en krijgt het een daarbij behorende inrichting. De bebouwde komgrens wordt verlegd richting de Vlasakker. Er ligt concept inrichtingsplan op hoofdlijnen. De exacte wordt met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, verder vormgegeven.

Vervolg 

Het bestemmingsplan is vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan is vanwege drie bezwaarschriften nog niet onherroepelijk. De Raad van State gaat de bezwaarschriften behandelen, maar heeft momenteel erg lange wachttijden. Vanwege de grote vraag naar woningen start de gemeente alvast met het bouwrijp maken van de locatie. 

  • Media september 2022: start bouwrijp maken locatie 
  • Begin 2023: kabels en leidingen nutsbedrijven

De locatie moet in het voorjaar van 2023 volledig bouwrijp zijn. De kaveluitgifte vindt plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dit hangt van de Raad van State en de uitspraak af.

Interesse 

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Vul dan het interesseformulier in.

Contact 

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar Nienke Spiegelenberg