Werkwijze

Het Energiefonds Twente is de uitvoeringsorganisatie van het gemeentelijke energiefonds. U dient uw aanvraag in eerste instantie bij de adviseurs van het Energiefonds Twente in.

Om een lening te kunnen aanvragen moet u beschikken over een KvK-nummer en een offerte. De offerte moet betrekking hebben op een maatregel waarmee u energie bespaart en of duurzame energie opwerkt (per fonds kunnen de voorwaarden verschillen).

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld, voegt u de offerte toe en drukt op verzenden. Uw mail wordt verstuurd naar de adviseurs van het energiefonds. Zij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de criteria van het fonds. Als dit het geval is ontvangt u binnen vijf werkdagen twee exemplaren van de leningsovereenkomst die u beide ondertekend dient te retourneren.

Na ontvangst van de door u getekende leningsovereenkomsten neemt de gemeente een besluit tot het verstrekken van subsidie*. De gemeente stuurt u de subsidiebeschikking met als bijlagen de leningsovereenkomst en een vaststellingsformulier toe.

Zodra u van uw aannemer of installateur de eindfactuur ontvangt, stuurt u deze tezamen met het ingevulde vaststellingsformulier naar de adviseurs toe. De adviseurs beoordelen of voldaan is aan de subsidievereisten. Als u hieraan voldaan heeft, ontvangt u een subsidievaststellingsbrief van de gemeente en maakt de gemeente het leningsbedrag over op uw bankrekening.

* De aan u te verstrekken lening betreft een subsidie in de vorm van een lening.