Waarom aardgasvrij?

We gebruiken samen veel aardgas. We gebruiken aardgas om onder andere onze huizen mee te verwarmen en om te koken. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO2 vrijkomt als u het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. In Nederland hebben we afgesproken om over te stappen op andere, duurzamere energiebronnen. Hier zijn een aantal redenen voor. Zo zorgt de uitstoot van CO2 voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Daarnaast raakt het Nederlandse aardgas op en zorgt de gaswinning in Groningen voor problemen. De import van buitenlands gas zal tot een hogere energierekening leiden en maakt het ons land - en dus ook onze gemeente - afhankelijk van andere landen. 

We hebben onszelf een doel gesteld. In 2030 willen we 49% minder CO2 uitstoten en in 2050 willen we energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle woningen en andere gebouwen in de gemeente Raalte in 2050 aardgasvrij zijn en we op nieuwe, duurzame manieren verwarmen en koken. Hoe we van het aardgas af gaan, is nog een flinke puzzel. Er is veel onderzoek nodig om antwoord op die vraag te kunnen geven. Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag. We werken graag samen aan een aardgasvrije gemeente. Dit doen we met inwoners, ondernemers, SallandWonen, Enexis en andere partners die betrokken zijn bij overgang naar duurzame energiebronnen.