Waar ging het geld van de gemeente Raalte in 2023 naartoe?

23 mei 2024
Algemeen

De gemeente Raalte had in 2023 ruim €126 miljoen te besteden. Waar ging dat geld naartoe? Dat staat beschreven in de jaarrekening. Hiermee legt het college van B&W hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De belangrijkste informatie vind je hieronder.  

Wethouder Alexander Kreule: “2023 stond in het teken van stappen maken. Stappen maken naar een toekomstbestendig Raalte. De drie grote opgaves, groei van de gemeente Raalte, leefbare en toekomstbestendige dorpen en wijken en een toekomstbestendig buitengebied, zijn het afgelopen jaar de belangrijke thema’s geweest. Inclusief duurzaamheid en participatie. Dat heeft veel gevraagd van de ambtelijke organisatie. Door samen op te trekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, lukt het om Raalte elke dag een beetje mooier te maken. We sluiten 2023 af met een positief resultaat van €8,1 miljoen. Dit resultaat is €4,7 miljoen positiever dan werd verwacht na de zomernota. Dit komt onder andere door een hogere uitkering voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, een hogere algemene uitkering van het Rijk en een positief renteresultaat.” 

Uitgaven in beeld 

Wat betekenen de cijfers in de praktijk? Deze foto’s geven een beeld waar het geld naartoe is gegaan. 

Gemeenteraad 

Op 20 juni behandelt de gemeenteraad de jaarrekening in een raadsvergadering. Deze bijeenkomst is live te volgen via raalte.notubiz.nl/live of vanaf de publieke tribune. Ben je benieuwd naar de hele jaarrekening? Kijk dan op raalte.nl/financien-2023externe-link-icoon.