Voorwaarden

Om voor de energielening in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • De aanvrager is eigenaar of pachter/huurder van het vastgoed of terrein waarop het project wordt gerealiseerd.
 • Het project zal worden gerealiseerd door of in opdracht van de aanvrager en blijft na realisatie eigendom van aanvrager.
 • Het project wordt gerealiseerd in de gemeente Raalte.
 • De energielening wordt enkel gebruikt voor de realisatie van het project.
 • De kosteneffectiviteit van het project wijkt niet meer dan 50% af van andere gangbare en vergelijkbare situaties.
 • De energielening kan worden verstrekt voor een project op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie.
 • De energielening wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie.
 • Voor een lening vanaf € 5.000 tot € 25.000 wordt een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 75% van de investering van een project gehanteerd; voor een lening tussen € 25.000 tot € 50.000 wordt een financieringspercentage dat maximaal gelijk is aan 50% van de investering van een project gehanteerd.
 • De looptijd van de lening bedraagt 5, 10 of 15 jaar.
 • Het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso’s.
 • Het project moet binnen een half jaar na het ondertekenen van de financieringsovereenkomst zijn gerealiseerd.

Bekijk de Subsidieregeling Energiefonds Raalte. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met een van de adviseurs van het fonds. Zij helpen u graag!

In het aanvraagformulier dienen de volgende gegevens opgegeven te worden:

 • Naam bedrijf/instelling
 • KvK nummer
 • Adres & Postcode
 • Directeur/Eigenaar/Voorzitter
 • Bedrijfsactiviteiten
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN-rekeningnummer
 • Omschrijving van het project waarvoor de financiering wordt gebruikt
 • Verwachte installatiedatum
 • Totale investering in het project
 • Gewenst financieringsbedrag
 • Gewenste looptijd
 • Offerte van de te installeren techniek