Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen?

Digitaal

Geef uw nieuwe adres maximaal 4 weken vóór of binnen 5 dagen na de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen.

U kunt de verhuizing direct online doorgeven met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl.

Bij het online doorgeven van uw verhuizing wordt er gevraagd om het huur- of koopcontract te uploaden. Dit bestand mag niet groter zijn dan 5 MB. 

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Let op!

Als u een verhuizing naar de gemeente Raalte doorgeeft, vul dan bij uw huidige adres niet uw nieuwe adres in de gemeente Raalte in, maar uw 'oude' adres. Later in het formulier wordt naar het nieuwe adres gevraagd.

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Gemeentehuis

Een verhuizing doorgeven kan ook aan de balie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw koop- of huurcontract
  • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Openingstijden balie Burgerzaken

Maandag van 09:00 uur tot 12:00 uur

Dinsdag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Donderdag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 0572 347 799.