Verhuizen

Verhuizing online doorgeven

Geef uw nieuwe adres maximaal 4 weken vóór of binnen 5 dagen na de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen. 

U kunt de verhuizing direct online doorgeven met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl.

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen)

Let op!

Als u een verhuizing naar de gemeente Raalte doorgeeft, vul dan bij uw huidige adres niet uw nieuwe adres in de gemeente Raalte in, maar uw 'oude' adres. Later in het formulier wordt naar het nieuwe adres gevraagd. 

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Verhuizing aan de balie doorgeven

Een verhuizing doorgeven kan ook aan de balie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden. 

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw koop- of huurcontract
  • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Openingstijden balie Burgerzaken

Dag Openingstijden balie
Maandag 9.00 - 12.00 uur
Dinsdag 14.00 - 17.00 uur
Woensdag 9.00 - 17.00 uur
Donderdag 14.00 - 17.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur