Verhuizing doorgeven

Gaat u verhuizen?

Digitaal

Geef uw nieuwe adres maximaal 4 weken vóór of binnen 5 dagen na de verhuisdatum door aan de gemeente waar u gaat wonen.

U kunt de verhuizing direct online doorgeven met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl.

Bij het online doorgeven van uw verhuizing wordt er gevraagd om het huur- of koopcontract te uploaden. Dit bestand mag niet groter zijn dan 5 MB. 

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Bevestiging

U ontvangt van ons een bevestiging van uw verhuizing. Geeft u een verhuizing door voor een toekomstige datum? Dan ontvangt u pas kort na deze datum uw bevestiging.

Bent u al verhuisd? Dan wordt de datum waarop u uw verhuizing indient ook uw verhuisdatum, tenzij u binnen 5 werkdagen na de verhuisdatum de aangifte doet.

De volgende personen kunnen een verhuizing doorgeven

  • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
  • ouder, gezaghouder of verzorger voor minderjarige kinderen
  • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
  • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Gemeentehuis

Een verhuizing doorgeven kan ook aan de balie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van uw koop- of huurcontract
  • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Openingstijden balie Burgerzaken

Maandag van 09:00 uur tot 12:00 uur

Dinsdag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Woensdag van 09:00 uur tot 17:00 uur

Donderdag van 14:00 uur tot 17:00 uur

Vrijdag van 09:00 uur tot 12:00 uur

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar 0572 347 799.