bloemen

Adresonderzoek

Beschrijving

Iedereen moet bij een gemeente ingeschreven staan op een adres. Dat kan op een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, dan moet de gemeente een administratief onderzoek starten.
Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag dan aan de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

Na afloop van het onderzoek kan de gemeente 2 dingen doen, namelijk de persoon of personen in kwestie

  • inschrijven op een nieuw adres
  • uitschrijven uit de basisregistratie personen.

Wanneer de persoon of personen worden uitgeschreven uit het basisregister kan dit vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten of opschorten van:

  • uitkering als bijstandsuitkering en AOW
  • toeslagen zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurstoeslag
  • studiefinanciering
  • de gemeente kan geen identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of uittreksel uit het basisregister verstrekken

Aanvragen

Afspraak

Meenemen:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning
  • eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen

Bijzonderheden

Als u bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleegt u een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij u een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Wij zijn bereikbaar via