Adresonderzoek

Staat er iemand op je adres ingeschreven die er niet (meer) woont? Dan kun je de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.

Hoe werkt het?

De gemeente doet onderzoek naar het adres. Na afloop van het onderzoek kan de gemeente de persoon of personen inschrijven op een nieuw adres of uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). 

Uitgeschreven worden uit de BRP kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen, studiefinanciering of het verstrekken van een identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of uittreksel. 

Aanvragen

Maak een afspraak voor het aanvragen van een adresonderzoek. Neem contact met ons op via telefoonnummer 0572 347 799.