Adresonderzoek

Beschrijving

Iedereen moet bij een gemeente ingeschreven staan op een adres. Dat kan op een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, dan moet de gemeente een administratief onderzoek starten.
Staat er iemand op jouw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag dan aan de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

Na afloop van het onderzoek kan de gemeente 2 dingen doen, namelijk de persoon of personen in kwestie

  • inschrijven op een nieuw adres
  • uitschrijven uit de basisregistratie personen.

Wanneer de persoon of personen worden uitgeschreven uit het basisregister kan dit vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten of opschorten van:

  • uitkering als bijstandsuitkering en AOW
  • toeslagen zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurstoeslag
  • studiefinanciering
  • de gemeente kan geen identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of uittreksel uit het basisregister verstrekken

Aanvragen

Meenemen:

  • een geldige identiteitsbewijs
  • bewijs dat je eigenaar of huurder bent van de woning
  • eventueel de gegevens van de betrokken persoon of personen

Bijzonderheden

Als je bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleeg je een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij je een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).