living-household iconAdresonderzoek

Beschrijving

Iedereen moet bij een gemeente ingeschreven staan op een adres. Dat kan op een woon- of briefadres zijn. Als iemand twijfelt of adresgegevens wel kloppen, dan moet de gemeente een administratief onderzoek starten.
Staat er iemand op jouw adres ingeschreven die daar niet woont? Vraag dan aan de gemeente om een adresonderzoek. Ook instanties die adresgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) gebruiken, kunnen om een onderzoek vragen.

Na afloop van het onderzoek kan de gemeente 2 dingen doen, namelijk de persoon of personen in kwestie

  • inschrijven op een nieuw adres
  • uitschrijven uit de basisregistratie personen.

Wanneer de persoon of personen worden uitgeschreven uit het basisregister kan dit vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stopzetten of opschorten van:

  • uitkering als bijstandsuitkering en AOW
  • toeslagen zoals kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of huurstoeslag
  • studiefinanciering
  • de gemeente kan geen identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of uittreksel uit het basisregister verstrekken

Aanvragen

Voor verdere informatie of het maken van een afspraak, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0572 347 799.

 

Bijzonderheden

Als je bij dit product bewust onjuiste gegevens invult, pleeg je een overtreding. Voor deze overtreding kunnen wij je een bestuurlijke boete opleggen (art. 4.17 Wet basisregistratie personen).

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via