Vergunning voor een standplaats

Wil je bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Belangrijk om te weten

  • Een standplaats, zoals voertuig, tafel of kraampje, langs de weg inrichten om spullen te verkopen of reclame te maken is niet toegestaan.
  • Dit geldt ook voor kramen aan het water of op eigen grond.
  • De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van het soort activiteit, de omvang, het doel, de mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer, het omgevingsplan en het straatbeeld.

Aanvragen

Je vraagt de vergunning aan via het aanvraagformulierexterne-link-icoon. Geef bij de aanvraag aan:

  • welke goederen of diensten je verkoopt
  • op welke plek je de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel je de standplaats wilt gebruiken.

Vervolg

We beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat je een vergunning krijgt. 

Bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.