destination-plan iconExploitatievergunning

Om een openbare inrichting (bijvoorbeeld een lunchroom, café, restaurant etc.) rechtsgeldig te exploiteren, heb je verscheidene vergunningen nodig, waaronder een exploitatievergunning. Deze kun je aanvragen via het aanvraagformulier exploitatievergunning. Zonder deze exploitatievergunning kun je op grond van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) geen openbare inrichting exploiteren. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen ter voorkoming van aantasting van het woon- en leef klimaat en/of het voorkomen van verstoring van de openbare orde en veiligheid.

De exploitatie vergunningsplicht geldt voor het starten, overnemen of exploiteren van:

  1. Een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, afhaalcentrum, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt,  dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.
  2. Ook een terras valt onder de exploitatievergunningsplicht. Een terras is een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt. Daarmee maakt het voor de toepassing van het cluster Bijzondere Wetten deel uit van die besloten ruimte.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via