Vergoeding Kinderopvang

Is jouw inkomen minder dan 110% van de bijstandsnorm? Of hebben jij en/of je partner door lichamelijke, psychische of sociale problemen kinderopvang voor je kind(eren) nodig? Dan kun je een vergoeding voor de kinderopvangkosten aanvragen. Denk hierbij aan de kosten voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder.

Hoe vraag ik de vergoeding voor kinderopvang (regulier) aan?

Krijg je wel kinderopvangtoeslag, maar is je inkomen minder dan 110% van de bijstandsnormexterne-link-icoon? Vul dan het formulier Tegemoetkoming kinderopvang regulierexterne-link-icoon in. Mail het naar info@raalte.nl. Je mag het formulier ook printen en inleveren bij het gemeentehuis of stuur het naar:

Gemeente Raalte
t.a.v. domein Sociaal
Antwoordnummer 20
8100 VB Raalte

Hoe vraag ik de vergoeding voor kinderopvang (sociaal medische indicatie) aan?

Krijg je geen kinderopvangtoeslag, omdat 1 van de ouders/verzorger niet werkt en om lichamelijke, psychische of sociale redenen niet voor je kind(eren) kunt zorgen? Vul dan het formulier Tegemoetkoming kinderopvang SMIexterne-link-icoon in. Mail het naar info@raalte.nl. Je mag het formulier ook printen en inleveren bij het gemeentehuis of stuur het naar:

Gemeente Raalte
t.a.v. domein Sociaal
Antwoordnummer 20
8100 VB Raalte

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • Je woont met je kind(eren) in de gemeente Raalte.
  • Je kind(eren) is (zijn) jonger dan 4 jaar of zit(ten) op de basisschool.
  • Jij en/of jouw partner krijgen geen andere vergoeding voor de kinderopvangkosten (bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag van de Belastingdienstexterne-link-icoon).
  • Er is geen opvang mogelijk via de peuterspeelzaal.
  • Er kan geen andere volwassene voor jouw kind(eren) zorgen.
  • Een onafhankelijk medisch advies (GGD-arts) bevestigt dat je om lichamelijke, psychische of sociale redenen niet voor uw kind(eren) kunt zorgen.
  • Je maakt een plan van aanpak waarin staat wat je gaat doen om de problemen te verminderen of op te lossen. 
  • De organisatie waar je kind naartoe gaat moet ingeschreven staan bij het landelijk register kinderopvangexterne-link-icoon.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

We beoordelen je situatie. Binnen acht weken hoor je of de aanvraag is toegewezen.

Als je een aanvraag voor de vergoeding kindervang SMI heb gedaan, geeft een GGD-arts een advies, waarin ook het aantal dagdelen staat dat nodig is. We nemen vervolgens een besluit over de vergoeding voor kinderopvang en hoe hoog de vergoeding is. Hierover krijg je een brief. 

Een eigen bijdrage

Houd er rekening mee dat je een eigen bijdrage moet betalen voor de kinderopvang. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen. We gebruiken hiervoor de kinderopvangtoeslag tabel van de Belastingdienst. De eigen bijdrage betaal je zelf aan de kinderopvangorganisatie. Heb je een laag inkomen? Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van de eigen bijdrage.