Vergaderkalender

In de vergaderkalenderexterne-link-icoon staan de vergaderingen van de gemeenteraad.

In de vergaderkalender kun je de volgende onderdelen vinden

  • Vergaderingen agendacommissie met bijbehorende stukken
  • Vergaderingen Rond-de-tafelgesprek met bijbehorende stukken
  • Vergaderingen Rekeningcommissie met bijbehorende stukken
  • Raadsvergaderingen met bijbehorende stukken
  • Lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad
  • Wekelijkse informatie door informatienotities en memo's aan de gemeenteraad