default iconSportstimulering

Deze subsidie is voor sportverenigingen en non-profit (sport)instellingen. Het doel is om activiteiten te stimuleren die zorgen dat meer mensen meer gaan sporten en bewegen.

Je kunt een subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 1. Verzorgen van een gymles, proefles of kennismakingsles (voor bijvoorbeeld een school). De activiteit is voor iedereen toegankelijk of wordt voor een bepaalde (besloten) doelgroep georganiseerd. Per les kun je € 35 ontvangen.
 2. Organiseren van een sportstimuleringsevenement: € 250.
 3. Een bijdrage in de opstartkosten voor een nieuwe wekelijkse activiteit: € 500.
 4. Organiseren van minimaal 4 kennismakingslessen ter voorbereiding of aansluitend op een evenement/toernooi en de organisatie van dit evenement/toernooi (aan dezelfde groep): € 750.

De activiteiten onder 2 t/m 4 moeten voor iedereen toegankelijk zijn en plaatsvinden bij een vereniging of instelling, waar structurele sportdeelneming aangeboden wordt. 

De subsidie kan verhoogd worden met € 250 als wordt voldaan aan tenminste 1 van de volgende punten:

 1. Samenwerking met andere (sport)organisaties.
 2. De activiteit is gericht op een doelgroep met een bewegingsachterstand (jongeren (13-18 jaar), 50-plussers en het sporten met een beperking).

De subsidie kan nooit meer worden dan de kosten genoemd in de begroting, met een maximum van €1000 per activiteit.

Lever het aanvraagformulier bij voorkeur 13 weken en uiterlijk tenminste acht weken vóór aanvang van de activiteit. Formulieren die minder dan 8 weken voor de activiteit binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Per vereniging kunnen maximaal vier aanvragen per jaar worden toegestaan.

Let bij het aanvragen van de subsidie erop dat je:

 • Een activiteitenplan en begroting toevoegt bij de aanvraag. Dit plan bevat informatie over de activiteit met daarbij inzicht in het doel, doelgroep, inhoud, wat je wil bereiken, hoe je dit gaat meten en een overzicht van de kosten. Hier vind je een Voorbeeld activiteitenplan inclusief begroting.
 • De aanvraag niet tussentijds kunt opslaan.
 • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.
 • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.

Voor ondersteuning en advies bij het indienen van een subsidieaanvraag neem je contact op met de sportconsulenten van het Sportbedrijf. Kijk op https://www.sportbedrijfraalte.nl voor meer informatie.

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Farzana Taraporewalla. Je kunt bellen naar 0572-347799 of mailen naar farzana.taraporewalla@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via