Voorbeeld activiteitenplan inclusief begroting

Voor het in behandeling kunnen nemen van de aanvraag verzoeken wij je het volgende document mee te sturen.

Activiteitenplan inclusief begroting

Het activiteitenplan geeft meer inzicht en informatie over de geplande activiteit. Een soort draaiboek over het wat, wanneer, waar, hoe en wie. Hierin omschrijf je de activiteit die je gaat uitvoeren, beschrijf je het doel, de doelgroep, de inhoud en organisatie van de activiteit, data, wat wil je met de activiteit bereiken, hoe ga je dit meten aan het eind van de activiteit en wat deze activiteit gaat kosten.

Activiteitenplan t.b.v. aanvraag subsidie sportstimulering

Hieronder vind je een format van het activiteitenplan dat je kunt gebruiken voor de aanvraag.

Wat gaan we doen en voor wie?

Geef hier een volledige beschrijving van de activiteit*: wat bied je de doelgroep aan? En wie is de specifieke doelgroep? Worden er meerdere activiteiten/clinics aangeboden, geef dan aan of het aanbod iedere keer gelijk is of varieert.

Wat is ons doel?

Wat willen jullie bereiken met het aanbieden van deze activiteit?

Wie begeleidt de activiteit?

Staat de activiteit onder begeleiding van het vrijwillig kader van jouw vereniging, of worden er (betaalde) krachten vanuit een van de samenwerkingspartners ingezet?

Wanneer en waar vindt de activiteit plaats?

Geef hier een overzicht van de dag(en), tijd(en), duur en locatie(s) waarop de activiteit georganiseerd wordt.

Hoe brengen wij de activiteit bij de doelgroep onder de aandacht?

Beschrijf hier welke acties en communicatiemiddelen worden ingezet om aandacht te geven aan deze activiteit en om de doelgroep te bereiken.

Hoe maken wij structurele sportdeelname mogelijk?

Geef aan bij welke vereniging niet-leden lid kunnen worden. En bied je bijvoorbeeld, na afloop van de activiteit waar je subsidie voor aanvraagt, een speciaal kennismakingsaanbod of gratis proeflessen aan om niet-leden te stimuleren om lid te worden?

Wat zijn de kosten van de activiteit?

Geef hieronder een overzicht van de totale organisatiekosten die gemaakt worden om deze activiteit te organiseren. Je mag ook een aparte begroting toevoegen bij de aanvraag.