Samenstelling Rekenkamercommissie

De heer A. Titsing (voorzitter)

Hoofd- en nevenfuncties

 • Manager Bedrijfsvoering Gemeente Hellendoorn (hoofdfunctie)
 • 2e plaatsvervangend griffie Gemeente Hellendoorn
 • lid Rekenkamercommissie gemeente Haaksbergen
 • Bestuurslid (penningmeester) supportersvereniging vv D.E.S.
 • Financieel administrateur voetbalvereniging D.E.S.

Mevrouw drs. O.P. Wertheim-Davygora (lid)

Hoofd- en nevenfuncties

 • Secretaris-directeur SER Overijssel(hoofdfunctie)
 • Voorzitter Participatieraad Zwolle (nevenfunctie)
 • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Hardenberg (nevenfunctie)

De heer D. Hoek (lid)

Hoofd- en nevenfuncties

 • Adviseur/accountmanager Beleidsinformatie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bij provincie Overijssel (hoofdfunctie)
 • Organist in PKN kerk ‘De Schaapskooi’ in Nijverdal (nevenfunctie)
 • Trainer/coach korfbalvereniging NKC'51