Samenstelling Rekenkamercommissie

De heer A. Titsing (voorzitter)

Hoofd- en nevenfuncties

  • Manager Bedrijfsvoering Gemeente Hellendoorn (hoofdfunctie)
  • 2e plaatsvervangend griffie Gemeente Hellendoorn
  • lid Rekenkamercommissie gemeente Haaksbergen
  • Bestuurslid (penningmeester) supportersvereniging vv D.E.S.
  • Financieel administrateur voetbalvereniging D.E.S.

Mevrouw drs. O.P. Wertheim-Davygora (lid)

Hoofd- en nevenfuncties

  • Secretaris-directeur SER Overijssel(hoofdfunctie)
  • Voorzitter Participatieraad Zwolle (nevenfunctie)
  • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Hardenberg (nevenfunctie)

De heer D. Hoek (lid)

Hoofd- en nevenfuncties

  • Beleidsontwikkelaar water en klimaatadaptatie bij de Provincie Overijssel (hoofdfunctie)
  • Organist in PKN kerk ‘De Schaapskooi’ in Nijverdal (nevenfunctie)