Samenstelling Rekenkamercommissie

De heer B.A. Wissink (voorzitter)

Nevenfunctie

  • Voorzitter Stichting Mediawijsheidscholen (nevenfunctie)

Mevrouw drs. O.P. Wertheim-Davygora (lid)

Hoofd- en nevenfunctiesfoto Aljona Wertheim

  • Accountmanager en adviseur beleidsinformatie team Beleidsinformatie eenheid Publieke Dienstverlening provincie Overijssel (hoofdfunctie)
  • Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Hardenberg (nevenfunctie)
  • Extern lid Rekenkamercommissie gemeente Groningen (nevenfunctie)
  • Voorzitter Stichting Zwolse Vioolacademie (nevenfunctie)

De heer D. Hoek (lid)

Hoofd- en nevenfuncties

  • Senior beleidsadviseur en accountmanager Beleidsinformatie bij de Provincie Overijssel (hoofdfunctie)
  • Organist in PKN kerk ‘De Schaapskooi’ in Nijverdal (nevenfunctie)