Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Raalte bestaat uit 25 raadsleden.

  • Gemeentebelangen heeft 7 raadsleden
  • BurgerBelangen heeft 7 raadsleden
  • CDA heeft 5 raadsleden
  • VVD heeft 3 raadsleden
  • GroenLinks heeft 1 raadslid
  • PvdA heeft 1 raadslid 
  • D66 heeft 1 raadslid

In het overzicht vind je meer gegevens over de raadsleden.  Je kunt daar ook zien hoe zij recent gestemd hebben op raadsvoorstellen/moties en amendementen.