bloemen

Ruimtelijke plannen

In een bestemmingsplan staat wat je mag bouwen. En hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vind je  bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels.