build-reside iconRichtlijnen voor windenergie in de gemeente Raalte

Laatst bijgewerkt: juli 2023

Windenergie in de gemeente Raalte

Dat we over moeten stappen naar duurzame energie is bekend. En dat we daarbij zonneparken én windmolens nodig hebben ook. Een windmolenproject levert veel duurzame energie op, maar heeft ook impact op de omgeving. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat een windmolenproject in overleg wordt ontwikkeld.

Provinciaal Programma Energiestrategie

In het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) heeft de provincie Overijssel haar eigen beleid over grootschalige windenergie voor de provincie Overijssel verduidelijkt. De provincie Overijssel is samenwerkingspartner in de Regionale Energiestrategie (RES) West-Overijssel. Daarnaast heeft de provincie de bevoegdheid om besluiten te nemen over grootschalige opwek van windenergie.

Laatste stand van zaken:

Raalte in gesprek met Provincie om duidelijkheid proces windenergie 
De gemeente Raalte neemt haar verantwoordelijkheid om afspraken uit de Regionale Energiestrategie (RES) te realiseren. Uit de onlangs gepubliceerde voortgangsrapportage van de RES komt naar voren dat 45% van de afgesproken 1,8 TWh in 2030 nu gerealiseerd of in ontwikkeling is. Dit betreft voornamelijk productie door zon-op-dak. Gemeente Raalte heeft verschillende stappen gezet om ook de opwek van windenergie op gang te brengen. Zo heeft de gemeenteraad nadrukkelijk ‘ja’ gezegd tegen regie op dit proces. Nu in de Provinciale Staten een motie is aangenomen om de regie naar de Provincie toe te trekken, is Raalte in gesprekken met de Provincie op zoek naar duidelijkheid. 

Wethouder Ben Nijboer: “De voortgangsrapportage van de RES geeft ons een mooi overzicht van de stand van zaken, inclusief de uitdagingen. Als Raalte blijven we scherp op de mogelijkheden die er zijn om een bijdrage te leveren aan de afgesproken doelen. Hierbij zoeken we continue de balans tussen de grote opgaves die er liggen en het draagvlak onder de inwoners.  Een belangrijke stap daarin was het unaniem besluit om het proces voor het aanwijzen van zoekgebieden te starten en hierop zelf de regie te houden. Nu er een motie is aangenomen in de Provinciale Staten om deze regie naar de Provincie toe te trekken, zijn we benieuwd naar wat dit voor ons gaat betekenen. Hierover zijn we met de Provincie in gesprek. We hopen de komende weken meer duidelijkheid te krijgen vanuit de provincie, zodat we onze inwoners hierover kunnen informeren en door kunnen met het proces rondom zoekgebieden en windenergie.”

De Provinciale Staten hebben 26 juni jl. een motie aangenomen om regie op wind te krijgen. Zij zien onder andere kansen in het clusteren van windturbines. Hiermee wil ze de onrust binnen de participerende gemeentes inperken en meer helderheid scheppen in de situatie rondom het opwekken van grootschalige windenergie. Door het aannemen van de motie heeft de gemeente Raalte behoefte aan duidelijkheid in hoe dit zich gaat vertalen naar werkbare beleidskaders. Ook gezien de deadline voor het vaststellen van zoekgebieden op 1 juli 2023 gepind staat. Volgens gemeente Raalte spelen participatie en lokaal eigendom een essentiële rol; het belang van de inwoner staat voorop. Dit staat ook centraal in de gesprekken met de Provincie.

Op 29 juni is de voortgangsrapportage van de RES West-Overijssel aangeboden aan de NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategie). De volledige rapportage leest u via: Voortgangsrapportage juli 2023 | Regionale Energiestrategie West-Overijssel (reswestoverijssel.nl)

Meer informatie volgt zodra dit beschikbaar is.

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het nieuws omtrent windenergie? Meld u dan aan voor onze mailinglijst. U kunt zich aanmelden door hier te klikken