Kleedjesmarkt in centrum Raalte

Raalte schrapt vergunningplicht kleine evenementen

Aan één van de grootste pijnpunten voor kleine evenementen in de gemeente Raalte is een einde gekomen. Voor kleine activiteiten hoef je voortaan geen vergunning meer aan te vragen, maar kun je een melding indienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een kofferbakverkoop of een kleinschalig sportevenement.

Raalte heeft de regels aangepast, zodat het organiseren van kleine evenementen gemakkelijker wordt. Daardoor wordt het mogelijk vaker gedaan. Dat is althans de wens van het gemeentebestuur. Bovendien ontlast dit ook de ambtenaren die de evenementenvergunningen moeten behandelen. Zij hoeven minder aanvragen te behandelen en kunnen zo meer aandacht schenken aan evenementen met hogere risico’s. Door de meldingsplicht blijven de gemeente en de hulpdiensten toch op de hoogte van de bijeenkomsten die inwoners organiseren. Ook wordt erop gelet of deze kleinschalige activiteiten niet botsen met grotere evenementen, waarvoor wel een vergunning is aangevraagd. Wethouder Breun Breunissen is blij met de aanpassingexterne-link-icoon: “Als evenementengemeente wil je de organisatie van een evenement zo makkelijk en leuk mogelijk maken. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Door kleine evenementen met een laag risico meldingplichtig te maken in plaats van vergunningplichtig, zetten we daarin een mooie stap.’’

Risico’s worden beoordeeld

Of er een evenementenvergunning nodig is, hangt af van verschillende factoren. Denk hierbij aan het aantal bezoekers en het soort evenement dat gehouden wordt. Voor ieder evenement wordt beoordeeld of er risico’s bestaan voor de openbare orde, veiligheid, geluidsoverlast, verkeershinder of de omgeving. Voor besloten activiteiten en buurtevenementen is het niet nodig een aanvraag in te dienen. Wat er precies onder wordt verstaan, staat uitgelegd op de pagina Evenement organiserenexterne-link-icoon.

In Nederland worden publieksevenementen ingedeeld categorieën A, B en C. Dit geldt dus ook voor Raalte. Evenementen die meer dan 10.000 bezoekers trekken en risico’s met zich meebrengen voor de openbare orde, veiligheid en het milieu worden geclassificeerd als categorie C-evenementen. Voorbeelden zijn de Stöppelhaene en Ribs & Blues en de Pompdagen in Heino. Een kleiner evenement, met bijvoorbeeld alcoholverkoop, versterkte muziek, en meer dan 5000 bezoekers, valt al snel in categorie B. Voor deze evenementen is ook een vergunning vereist.

Geen vergunningaanvraag nodig

Een deel van de A-evenementen heeft slechts een meldingsplicht. Hiervoor is het niet nodig een vergunning aan te vragen, omdat het kleine evenementen zijn met een laag risico. Organisatoren van dit soort evenementen hoeven geen veiligheidsplan of overzichtstekening aan te leveren. Alleen een melding bij de gemeente is voldoende.

Om zeker te weten wat nodig is voor je evenement, kun je als ondernemer, vereniging of stichting terecht op de beveiligde omgeving via EHerkenning:EHerkenning - Kies hoe u wilt inloggen bij Gemeente Raalte (signicat.nl)externe-link-icoon

Voor meer info: Evenement organiseren | Gemeente Raalteexterne-link-icoon