Petitie

U kunt online een petitie organiseren. Een petitie is een verzoek van een groep mensen aan de gemeente.

Er zijn allerlei dingen die u wellicht graag in uw gemeente zou zien of misschien juist plannen waarvan u vindt dat ze niet door zouden moeten gaan. Een petitie lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng en het indienen van een petitie kan online. Omdat het online werkt, is het makkelijker om te delen en gaat het vinden van ondersteuners vaak snel.

Wilt u graag iets in uw buurt veranderen? Dat lukt vaak beter als meer mensen in uw buurt dat willen. Hoe meer mensen iets willen, hoe meer invloed u heeft om uw doel te bereiken. Vraag uw buurt- of dorpsgenoten uw petitie te tekenen. Stuur mailtjes met een link naar de website, hang posters op in de supermarkt of doe flyers in brievenbussen.

Start of steun een e-petitie .

Wilt u de gemeente een e-petitie aanbieden en bent u inwoner van de gemeente Raalte? Houd er dan rekening mee dat we de volgende zaken niet in behandeling nemen:

  • petities over zaken waar de gemeente niet bevoegd is;
  • petities van een commerciële of politieke organisatie en/of petities die een commercieel of partijpolitiek doel dienen;
  • een onderwerp dat 'onkies' of beledigend is;
  • een onderwerp dat verwikkeld is in een gerechtelijke of gemeentelijke procedure;
  • een onderwerp dat een klacht of bezwaarprocedure inhoudt.

De behandeling van uw petitie kan per onderwerp verschillend zijn. Sommige onderwerpen zijn zaak van het college en bij andere onderwerpen is de raad bevoegd. Uw petitie kan uiteindelijk op de agenda van de raad worden geplaatst, maar ook door het college van B&W worden behandeld. U krijgt als indiener uiteraard wel altijd bericht hoe de gemeente omgaat met uw petitie. 

Het online e-petitieloket zorgt ervoor dat de petitie een goed proces doorloopt en het helpt de indiener de petitie op het juiste moment bij de juiste persoon of personen in te dienen. Op internet vindt u een handboek voor het organiseren en ondersteunen van petities. Hierin staat veel nuttige informatie over e-petities. U kunt deze vinden in het handboek.