destination-plan iconOndergronds brengen hoogspanningslijnen Raalte-Zuid

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen. Ook wordt het elektriciteitsnet in en rondom Raalte verbeterd en versterkt.

Verkabeling

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door netbeheerder TenneT. Op de  website van Tennet zie je waar de nieuwe verbinding precies komt. Het duurt nog wel even voordat TenneT kan starten met de werkzaamheden. Daarvoor moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 9 maart tot en met 19 april ter inzage. Je kunt het bestemmingsplan inzien op de het gemeentehuis of op de website van ruimtelijke plannen onder nummer NL.IMRO.0177.BP20220001-ON01.

Verschillende projecten

Naast het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen staan een aantal andere werkzaamheden op de planning om het elektriciteitsnet in Raalte te verbeteren.

Vernieuwing en uitbreiding hoogspanningsstation

TenneT wil het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan in Raalte vernieuwen en uitbreiden. Dat is nodig omdat het huidige hoogspanningsstation oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt.

Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het speelveld ingericht als werkterrein en na de werkzaamheden blijft er minder speelruimte over. Om ervoor te zorgen dat kinderen in de buurt kunnen blijven spelen, zorgde TenneT voor een pannakooi en wordt ook de rest van het speelveld aangepakt. Verderop in de wijk is ook een speelpleintje opgeknapt, hier heeft de TenneT financieel aan bijgedragen.

Met direct omwonenden en buren van het hoogspanningsstation voerde TenneT gesprekken over veiligheid, gebruik van het speelveld en het voorkomen van hinder tijdens de werkzaamheden aan het hoogspanningsstation.

Aanpassing aan het bestemmingsplan

Voordat de werkzaamheden kunnen starten, moet eerst het bestemmingsplan worden aangepast. De komende periode werkt TenneT de plannen verder uit. De bestemmingsplanprocedure voor het hoogspanningsstation start in 2023. Zodra hier meer over bekend is, communiceren we hierover.

Extra kabels in de grond

In de toekomst is er meer capaciteit nodig om elektriciteit te kunnen vervoeren. Daarom legt Enexis nieuwe kabels in de grond aan. Deze kabels lopen straks vanaf het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan via de groenstrook naar de Nieuw Deventerweg (N348). Enexis informeert omwonenden per brief over de werkzaamheden.

Verzwaring hoogspanningsnet

We gebruiken steeds meer energie. Om aan de toekomstige energievraag te voldoen verzwaart TenneT het hoogspanningsnet. Zo kan er meer elektriciteit vervoerd worden. TenneT koppelt deze werkzaamheden aan het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen.

Telecomzenders

Aan een tweetal hoogspanningsmasten zijn op dit moment telecomzenders bevestigd. De telecomzenders komen straks op het terrein van de scouting te staan (mast van 40 meter).

Herinrichting groenzone westelijk tracé

Na het ondergronds brengen van de kabels richt de gemeente Raalte de groenzone in het westelijk tracé opnieuw in. Daarbij nemen we gelijk de waterbergingsopgave mee. Zo kan regenwater als gevolg van hevige regenbuien in de toekomst beter worden opgevangen. Dit gebeurt als alle kabels onder de grond zijn. Omwonende kunnen straks meedenken over de herinrichting.

Projectwebsite TenneT

Op de website van TenneT vind je meer informatie over het project, zoals een uitgebreide projectatlas, interactieve kaart en uitleg over de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen en werkzaamheden? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu. Vermeld daarbij jouw mailadres en geef aan dat TenneT en de gemeente Raalte het mailadres voor deze nieuwsbrief mogen gebruiken.

Contact

Heb je een vraag over het project? Stel je vraag via de website van TenneT. Vragen aan de gemeente Raalte kun je stellen aan projectleider Frank van den Hoek, via frank.van.den.hoek@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via