Ondergronds brengen hoogspanningslijnen Raalte-Zuid

De hoogspanningslijnen (110 kV) in Raalte Zuid gaan de grond in. Dat noemen we verkabelen. Ook wordt het elektriciteitsnet in en rondom Raalte verbeterd en versterkt.

Verkabeling

Netbeheerder TenneT voert de werkzaamheden uit. Een boormachine maakt een ondergrondse verbinding, waarna de nieuwe lijnen worden aangelegd. Daarna verdwijnen de masten. De eerste boorwerkzaamheden starten 21 juli. Het ondergronds brengen van de kabels is rond de zomer van 2024 klaar. In het najaar worden de masten verwijderd.

Op de  website van TenneTexterne-link-icoon vind je meer informatie en zie je waar de nieuwe verbinding precies komt.

Verschillende projecten

Naast het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen staan een aantal andere werkzaamheden op de planning om het elektriciteitsnet in Raalte te verbeteren.

Netbeheerder TenneT gaat het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan in Raalte vernieuwen en uitbreiden. Dat is nodig omdat het hoogspanningsstation oud is en de vraag naar elektriciteit toeneemt. Deze werkzaamheden starten in het najaar van 2023.

Oog voor de buurt

Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van het speelveld ingericht als werkterrein en na de werkzaamheden blijft er minder speelruimte over. Om ervoor te zorgen dat kinderen in de buurt kunnen blijven spelen, zorgde TenneT voor een pannakooi en wordt ook de rest van het speelveld aangepakt. Verderop in de wijk is ook een speelpleintje opgeknapt, hier heeft de TenneT financieel aan bijgedragen.

Met direct omwonenden en buren van het hoogspanningsstation voerde TenneT gesprekken over veiligheid, gebruik van het speelveld en het voorkomen van hinder tijdens de werkzaamheden aan het hoogspanningsstation.

In de toekomst is er meer capaciteit nodig om elektriciteit te kunnen vervoeren. Daarom legt Enexis nieuwe kabels in de grond aan. Deze kabels lopen straks vanaf het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan via de groenstrook naar de Nieuw Deventerweg (N348). Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2023 gestart en worden na de zomer afgerond. 

Enexis informeert omwonenden per brief over de werkzaamheden.

We gebruiken steeds meer energie. Om aan de toekomstige energievraag te voldoen verzwaart TenneT het hoogspanningsnet. Zo kan er meer elektriciteit vervoerd worden. TenneT koppelt deze werkzaamheden aan het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. 

Het verzwaren van de lijn heeft geen gevolgen voor de omgeving. Ook blijft het een 110 kV hoogspanningslijn/station.

Aan een tweetal hoogspanningsmasten zijn op dit moment telecomzenders bevestigd. De telecomzenders komen straks op het terrein van de scouting te staan (mast van 40 meter).

Nadat de kabels onder de grond liggen richt de gemeente Raalte de groenstrook tussen de Westdorplaan en de Nieuwe Deventerweg opnieuw in. Het opvangen van regenwater is daarbij een belangrijk onderdeel. Zo verminderen we wateroverlast na hevige regenbuien. Omwonende kunnen meedenken over de herinrichting.

> Zie ook herinrichting groene zone Raalte -Zuid.externe-link-icoon

Projectwebsite TenneT

Op de website van TenneTexterne-link-icoon vind je meer informatie over het project, zoals een uitgebreide projectatlas, interactieve kaart en uitleg over de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen en werkzaamheden? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu. Vermeld daarbij jouw mailadres en geef aan dat TenneT en de gemeente Raalte het mailadres voor deze nieuwsbrief mogen gebruiken.

Contact

Heb je een vraag over het project? Stel je vraag via de website van TenneTexterne-link-icoon. Vragen aan de gemeente Raalte kun je stellen aan projectleider Frank van den Hoek, via frank.van.den.hoek@raalte.nl.