Hoogspanningsmasten

Ondergronds brengen hoogspanningslijnen Raalte-Zuid

In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Dat noemen we verkabelen. Ook wordt het elektriciteitsnet in en rondom Raalte verbeterd en versterkt.

Wat gaat er gebeuren?

Naast het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen staat een aantal andere werkzaamheden op de planning om het elektriciteitsnet in Raalte te verbeteren. In de factsheet vindt u hierover alvast meer informatie. De werkzaamheden nemen enkele jaren in beslag. Ze worden verdeeld in deelprojecten en uitgevoerd door netbeheerder TenneT, Enexis en de gemeente.

Deelprojecten

 • Aanleg middenspanningskabels
  In het westelijke tracé (tussen Westdorplaan en N348) komen nieuwe middenspanningskabels van Enexis om aan de huidige en toekomstige energievraag te kunnen voldoen. Hiervoor zullen graafwerkzaamheden nodig zijn.
   

 • Vernieuwing en uitbreiding hoogspanningsstatio
  Het huidige hoogspanningsstation aan de Westdorplaan is verouderd en toe aan vernieuwing.Dit is nodig om aan de toekomstige energievraag te voldoen. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het waarschijnlijk noodzakelijk om een deel van een speelveld aan de Iepensingel tijdelijk in te richten als werkterrein. Na de werkzaamheden blijft er minder ruimte over.

  TenneT en de gemeente Raalte gaan graag met omwonenden in gesprek over wat dit (tijdelijk) betekent voor de buurt, zodat we een passende oplossing kunnen vinden.
   

 • Verkabeling
  In de wijken Langkamp en Vloedkampen in Raalte wordt de hoogspanningsverbinding (110 kV) ondergronds gebracht. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door netbeheerder TenneT. Op de projectatlas op www.tennet.eu/raalte(externe link) kunt u op de interactieve kaart het tracé bekijken. Ook kunt u tot straatniveau inzoomen en het toekomstige straatbeeld zonder masten zien.
   

 • Verzwaring hoogspanningsnet
  Om aan de toekomstige energievraag te voldoen moet het hoogspanningsnet verzwaard worden. Dit koppelt TenneT aan het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Hiervoor zal het hoogspanningsstation aan de Westdorplaan meer ruimte nodig hebben.
   
 • Telecomzenders
  Aan een tweetal hoogspanningsmasten zijn op dit moment telecomzenders bevestigd. Doordat de hoogspanningsmasten in de bebouwde kom verdwijnen, moeten we op zoek naar een alternatieve locatie voor deze zenders. Hiervoor is een locatie op enige hoogte nodig. Gemeente Raalte verkent dit de komende tijd samen met andere partijen.
   
 • Herinrichting groenzone westelijk tracé
  Na het ondergronds brengen van de kabels richt de gemeente Raalte de groenzone in het westelijk tracé opnieuw in. Daarbij nemen we gelijk de waterbergingsopgave mee. Zo kan regenwater als gevolg van hevige regenbuien in de toekomst beter worden opgevangen. Dit gebeurt als alle kabels onder de grond zijn. Omwonende krijgen te zijner tijd de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting.

Projectwebsite TenneT

Op de projectwebsite van netbeheerder TenneT vindt u meer informatie over het project, zoals een uitgebreide projectatlas, interactieve kaart en uitleg over de werkzaamheden. Deze website wordt gedurende het project verder aangevuld.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen en werkzaamheden? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar projectcommunicatie@tennet.eu. Vermeld daarbij uw mailadres en geef aan dat TenneT en de gemeente Raalte uw mailadres voor deze nieuwsbrief mogen gebruiken.

Contact

Heeft u een vraag over het project? Stel u vraag via de projectwebsite van TenneT. Specifieke vragen aan de gemeente Raalte kunt u stellen aan projectleider Frank van den Hoek. Dit kan via frank.van.den.hoek@raalte.nl.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

 

 

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Social Media

 

Wij zijn bereikbaar via