default iconHerinrichting groene zone Raalte Zuid

De hoogspanningslijnen in Raalte Zuid gaan de grond in. Ook wordt het elektriciteitsnet verbeterd en versterkt. Hierover lees je meer op onze projectpagina ondergronds brengen hoogspanningslijnen Raalte-Zuid. Wanneer deze werkzaamheden klaar zijn, richt de gemeente de groene strook onder de huidige hoogspanningslijnen opnieuw in.

Wat gaat er gebeuren?

Nadat de kabels onder de grond liggen richten we de groenstrook tussen de Westdorplaan en de Nieuwe Deventerweg opnieuw in. Het opvangen van regenwater is daarbij een belangrijk onderdeel. Zo verminderen we wateroverlast na hevige regenbuien. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong én oud straks kan genieten van het groene gebied. Daarom is er extra aandacht voor een dementievriendelijke inrichting.

Op 30 oktober vond er een inloopbijeenkomst plaats. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden wensen en ideeën doorgeven. Dit nemen we mee bij de uitwerking van de plannen. Kon je niet aanwezig zijn, maar wil je wel input geven? Dat kan tot 11 november via de digitale kaart

Klankbordgroep

Wil je betrokken worden bij de uitwerking van de plannen? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Deze groep komt een paar keer bij elkaar om mee te denken, praten en adviseren. De klankbordgroep werkt zo samen met de gemeente aan een concreet plan. Bij veel aanmeldingen zal er een keuze gemaakt worden.

Planning

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • T/m juli 2024: opstellen plan
  • September / oktober 2024: vaststellen plan
  • November / december 2024: aanbestedingsprocedure
  • Vanaf januari 2025: start werkzaamheden

Contact

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Sandy Bergenhenegouwen via sandy.bergenhenegouwen@raalte.nl.