Herinrichting groene zone Raalte Zuid

De hoogspanningslijnen in Raalte-Zuid gaan de grond in. Ook wordt het elektriciteitsnet verbeterd en versterkt. Hierover lees je meer op onze projectpagina ondergronds brengen hoogspanningslijnen Raalte-Zuid. Wanneer deze werkzaamheden klaar zijn, richt de gemeente de groene strook onder de huidige hoogspanningslijnen opnieuw in.

Wat gaat er gebeuren?

Nadat de kabels onder de grond liggen, richten we de groenstrook tussen de Westdorplaan en de Nieuwe Deventerweg opnieuw in. Het opvangen van regenwater is daarbij belangrijk. Zo verminderen we wateroverlast na hevige regenbuien. Daarnaast vinden we het belangrijk dat jong én oud straks kan genieten van het groene gebied. Daarom is er bijvoorbeeld extra aandacht voor een dementievriendelijke inrichting.

Klankbordgroep

Op 30 oktober 2023 vond er een inloopbijeenkomst plaats. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden wensen en ideeën doorgeven. Dit nemen we mee bij de uitwerking van de plannen. 

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst hebben mensen zich aangemeld voor een klankbordgroep. Deze groep komt een paar keer bij elkaar om mee te denken, praten en adviseren. De klankbordgroep werkt zo samen met de gemeente aan een concreet plan.

Planning

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • T/m najaar 2024: opstellen plan
  • Najaar 2024: vaststellen plan
  • Najaar 2024 / voorjaar 2025: aanbestedingsprocedure
  • Voorjaar 2025: start werkzaamheden

Contact

Heb je een vraag over het project? Neem dan contact op met projectleider Sandy Bergenhenegouwen via sandy.bergenhenegouwen@raalte.nl.