Omgevingsvisie 2020-2040

De omgevingsvisie van de gemeente Raalte is een strategisch document. Het geeft richting aan de ontwikkelingen in onze fysieke leefomgeving. De leefomgeving is de omgeving waarin (menselijk) leven en het (menselijk) bestaan mogelijk is en plaatsvindt. Denk hierbij onder andere aan de natuur, de bodem, de lucht, het water, de infrastructuur en de gebouwen. De leefomgeving is belangrijk voor iedereen die in Raalte woont, werkt, onderneemt of zijn vrije tijd doorbrengt.

Waarom een omgevingsvisie?

In onze leefomgeving komen veel functies en belangen bij elkaar. Deze staan soms op gespannen voet met elkaar. Ook zijn er ontwikkelingen in de samenleving die tot problemen of uitdagingen in de leefomgeving leiden, zoals toename van wonen in het buitengebied of de energieopgave. Het is daarom nodig om richting te geven. In de omgevingsvisie hebben we gezamenlijke spelregels vastgelegd en geven we richting op de opgaven die we zien. Zo vinden we een balans tussen het benutten en beschermen van onze leefomgeving.

DNA gemeente Raalte

De visie start met het DNA van de gemeente Raalte. Wat maakt Raalte Raalte? Dit gaat om de fysieke leefomgeving maar ook om het verhaal van onze gemeenschap. De dorpen en het buitengebied. Onze gezamenlijke identiteit en de bijzonderheden binnen de gemeenschappen. De dynamiek die er is en de kansen of belemmeringen die dat oplevert.

Horizon 2040

Het centrale deel van de omgevingsvisie is de horizon van de gemeente Raalte in 2040 met een perspectief op onderstaande kernopgaven waar we samen aan werken:

  1. Hoe geven we vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren?
  2. Hoe zorgen we dat bestaande wijken en dorpen leefbaar en aantrekkelijk blijven?
  3. Hoe creëren we de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in Raalte?

Hoe werken we samen?

De Horizon zoals wij hem graag zien in 2040 ontstaat niet vanzelf. Daar zijn initiatieven voor nodig. Soms van de overheid. Soms van inwoners. En soms van ondernemers of organisaties. Steeds vaker ontstaan ontwikkelingen in de leefomgeving door een samenwerking tussen die partijen. En goede samenwerking begint met het uitspreken van verwachtingen. Daarom eindigt de omgevingsvisie met de visie en rol van de gemeente bij ontwikkeling van de leefomgeving. Wat mag je verwachten van de gemeente? En hoe ziet de samenwerking tussen initiatiefnemer, omgeving en gemeente er uit in de gemeente Raalte?

Contact

Heb je vragen over de omgevingsvisie? Dan kun je deze stellen via info@raalte.nl of bellen naar 0572 347 799.