Meepraten

Meepraten inwoners gemeente Raalte met de rond-de-tafelgesprekken

De rond-de-tafelgesprekken zijn voor inwoners dé gelegenheid om met raadsleden in gesprek te gaan. Op deze manier kun je jouw mening kenbaar maken.

Wie zitten er bij de rond-de-tafelgesprekken?

Aan tafel zitten van elke fractie maximaal één woordvoerder, een voorzitter, een griffier, een wethouder en een beleidsambtenaar.

Waarover kun je meepraten?

Over onderwerpen die geagendeerd worden en waarover de raad een besluit moet nemen.

  • Je krijgt van de voorzitter het woord voor een korte introductie, eventueel ondersteund door een presentatie, totaal maximaal 5 minuten.
  • Daarna neem je deel aan het gesprek.
  • Als je met een groep inwoners aanwezig bent, dan kan één vertegenwoordiger per groep het woord voeren.

Over onderwerpen waarover de raad wordt geïnformeerd.

  • Eerst wordt er informatie verstrekt over het onderwerp en krijgen de aanwezige raadsleden de mogelijkheid vragen te stellen.
  • Daarna kun je aanschuiven aan tafel en met de raadsleden in gesprek gaan. Indien gewenst, krijg je van de voorzitter het woord voor een korte introductie, eventueel ondersteund door een presentatie, totaal maximaal 5 minuten.

Over onderwerpen die niet staan geagendeerd en die je graag onder de aandacht wilt brengen.

  • Je krijgt van de voorzitter het woord voor een korte introductie, eventueel ondersteund door een  presentatie, totaal maximaal 5 minuten.
  • Vervolgens kunnen raadsleden vragen stellen en kan er een gesprek ontstaan. In dat gesprek wordt ook aangegeven wat het vervolg is van het onderwerp dat je naar voren heeft gebracht.

Hoe weet je wanneer er rond-de-tafelgesprekken zijn en welke onderwerpen aan de orde komen?

Aanmelden om mee te praten

Op de dag van de rond-de-tafelgesprekken kun je tot 12.00 uur aan de griffie doorgeven waarover je mee wilt praten of kun je het onderwerp doorgeven waarover je wilt praten. Mail naar griffie@raalte.nl of bel 0572 347 770 zodat we weten hoeveel mensen aanwezig zijn. Wil je alvast een document/presentatie onder de aandacht brengen van de raadsleden, mail dat dan naar de griffie.

Waar en hoe laat?

Het rond-de-tafelgesprek is in het gemeentehuis in de raadzaal, ingang Zwolsestraat (bij de raadzaal) en begint om 19:30 uur. Het komt ook voor dat het rond-de-tafelgesprek aansluitend aan een raadsvergadering plaatsvindt. De aanvangstijd is dan anders. Kijk voor de juiste aanvangstijd op de agenda van het rond-de-tafelgesprek.

Geluidsopnames

Van de rond-de-tafelgesprekken worden geluidsopnames gemaakt die daarna via de website van de gemeente te beluisteren zijn. Je bijdrage is daarna dus via internet beschikbaar. Voor meer informatie over privacy zie ook onze privacyverklaring.

Meer informatie

We hopen je iets meer wegwijs te hebben gemaakt in de procedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie: griffie@raalte.nl en/of 0572 - 34 77 70.