Meepraten

Rond de tafel gesprekken

U kunt als inwoner of andere belanghebbenden tijdens rond-de-tafelgesprekken meepraten over geagendeerde onderwerpen. Bij de rond-de-tafel gesprekken zijn vertegenwoordigers van de politieke partijen aanwezig.

Wilt u het woord voeren over een onderwerp die niet op de agenda staat? Dan kunt u dit uiterlijk vrijdag voor de rond de tafel gesprek aangeven bij de griffie via griffie@raalte.nl.