adult iconGriffie

Wat doet de raadsgriffie?

De griffier is de adviseur van de raad en de verschillende commissies. Een belangrijke taak van de raadsgriffie is het voorbereiden en uitwerken van vergaderingen en andere activiteiten van de raad. Ook zorgt de raadsgriffie voor de informatievoorziening (de 'stukkenstroom') naar en van de raadsleden. De raadsgriffie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en helpt de raad bij het goed uitoefenen van zijn taken. De raadsgriffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel nauw mee samen.

Vragen?

Wil je inspreken bij een rond-de-tafelgesprek? Heb je vragen over de agenda van een rond-de-tafelgesprek of raadsvergadering? Zoek je informatie over raadsbesluiten? Wil je informatie over de spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief? Je kunt met al dit soort vragen contact opnemen met de raadsgriffie, bereikbaar via telefoon (0572) 347 770 of e-mail: griffie@raalte.nl.

Samenstelling griffie

  • Griffier: Karin Zomer
  • Raadsadviseur/plaatsvervangend griffier: Truus Klein Wolterink
  • Griffiemedewerker: Ronald Jonkman

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via