Inwonersinitiatieven

Heb jij een idee om jouw buurt mooier, veiliger, groener en leuker te maken en/of verbetert je idee het buurtcontact? Werk je idee samen met jouw buren uit tot een buurtproject!

Volg dit stappenplan om je idee uit te werken tot buurtproject!externe-link-icoon

Stuur een mail met je idee naar initiatieven@raalte.nl. Een medewerker van de gemeente kijkt of je idee mogelijk is en je krijgt tips waar je plan aan moet voldoen. Vraag aan je buren of zij jouw idee steunen, mee willen doen en samen met jou het idee willen uitwerken tot een plan. Vul het projectplan in om je hierbij te helpen.

Het projectplan

Het projectplan geeft meer inzicht en informatie over het project of de geplande activiteit. Het is een soort draaiboek over het wat, wanneer, waar, hoe en wie. Hierin omschrijf je het project en de activiteit die je gaat uitvoeren, beschrijf je het doel, de doelgroep, de inhoud en organisatie van het project of de activiteit, data, wat wil je bereiken en wat gaat het kosten.

Klik hier om naar het projectplan te gaanexterne-link-icoon.

Advies, contactgegevens en subsidies

Maak een afspraak met de gemeentemedewerker waar je contact mee hebt gehad om jullie plan te bespreken. Jullie krijgen advies, kunnen contactgegevens van eerdere initiatieven krijgen en maken afspraken. Ook kun je vragen stellen, bijvoorbeeld over de subsidies.

Voer samen het plan uit

 • Jullie maken afspraken over de uitvoering: wie doet wat?
 • Er wordt een datum geprikt om het plan uit te voeren en jullie informeren de buurt hierover.
 • Je overlegt met de medewerker van de gemeente over de uitvoering van het plan.

Subsidie aanvragen

De gemeente Raalte vindt het belangrijk om inwoners, verenigingen en stichtingen te ondersteunen bij initiatieven. Dit doen we financieel met de subsidie voor inwonersinitiatieven. Lees hieronder of je in aanmerking komt voor de subsidie en hoe je deze aanvraagt.

Draagt je idee dus bij aan de leefbaarheid en het sociale contact, klimaatadaptatie, vergroening of meer biodiversiteit in je buurt? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie. De volgende voorwaarden gelden: 

 • De activiteit of het project draagt bij aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het dorp of de buurt;
 • Er is aantoonbaar draagvlak van een grote groep inwoners;
 • De subsidie mag niet ten goede komen aan een besloten groep, het initiatief is een algemeen belang;
 • Je levert een aantoonbare eigen bijdrage in de vorm van geld, vrijwilligerswerk of zelfredzaamheid, locatie en/of materialen;
 • Het gaat alleen om eenmalige kosten voor het ontwikkelen en realiseren van de activiteit of het project. Structurele kosten voor tot het in standhouden van de voorziening na realisatie en/of onderhoud komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Er is in het plan aangegeven hoe de initiatiefnemer de financiële duurzaamheid van het initiatief zal waarborgen na afloop van de subsidie, zoals beheer en onderhoud.
 • De voorziening of de realisatie ervan mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid.
 • Kosten voor bijvoorbeeld een buurtfeest komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project of de realisatie van de activiteit.

De subsidiebijdrage is maximaal 50% van de projectkosten met een maximum van € 5000.

De subsidie kan het hele jaar aangevraagd worden. Ga naar het aanvraagformulier subsidie inwonersinitiatievenexterne-link-icoon

Let op het volgende bij het aanvragen van de subsidie:

 • Voeg een projectplan en begroting toe bij de aanvraag. 
 • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
 • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas.

Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon

Heb je vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op via telefoonnummer 0572 3477 99 of mail met 1 van de volgende personen:

Hulp nodig bij het maken van jullie projectplan? Neem dan contact op met WijZ Welzijn, via 038-8515700.