Inspreken

De gemeenteraad bepaalt wat er in de gemeente moet gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders maakt voorstellen, waar de raad over besluit. In een rond-de-tafelgesprek bespreekt de gemeenteraad de voorstellen. Aan tafel zitten van elke fractie maximaal één woordvoerder, een voorzitter, een griffier, een wethouder en een beleidsambtenaar.

Een rond-de-tafelgesprek bijwonen

Je kunt altijd een rond-de-tafelgesprek bijwonen. Aanmelden is niet nodig. Loop gewoon binnen en luister wat er gezegd wordt door de verschillende fracties.

Jouw mening geven

Een rond-de-tafelgesprek is dé gelegenheid om raadsleden jouw mening te geven over een onderwerp. Dit noemen we ook wel inspreken. In maximaal 5 minuten vertel je wat jij van het onderwerp vindt. Daarna krijgen de raadsleden de gelegenheid om jou vragen te stellen over je verhaal. 

Waarover kun je inspreken?

Over onderwerpen die geagendeerd worden en waarover de raad een besluit moet nemen.

  • Je krijgt van de voorzitter het woord voor een korte introductie, eventueel ondersteund door een presentatie, totaal maximaal 5 minuten.
  • Raadsleden kunnen jou vragen stellen over jouw verhaal.
  • Als je met een groep inwoners aanwezig bent, dan kan één vertegenwoordiger per groep het woord voeren.

Over onderwerpen waarover de raad wordt geïnformeerd.

  • Soms vraagt het college niet om een besluit over een onderwerp, maar willen ze de gemeenteraad informeren en eventueel weten hoe zij er over denken.
  • Er wordt dan eerst informatie verstrekt over het onderwerp. De raadsleden krijgen de gelegenheid vragen te stellen.
  • Daarna kun jij als inspreker jouw reactie geven. Je krijgt van de voorzitter het woord om in maximaal 5 minuten jouw mening te vertellen. Vervolgens kunnen de raadsleden jou hierover vragen stellen. 
  • De raadsleden mogen hun mening geven over het onderwerp. Jij krijgt ook de gelegenheid om hierop te reageren.

Over onderwerpen die niet staan geagendeerd en die je graag onder de aandacht wilt brengen.

  • Je krijgt van de voorzitter het woord voor een korte introductie, eventueel ondersteund door een presentatie, totaal maximaal 5 minuten.
  • Vervolgens kunnen raadsleden vragen stellen. De voorzitter geeft aan wat het vervolg is van het onderwerp dat je naar voren hebt gebracht.

Hoe weet je wanneer er rond-de-tafelgesprekken zijn en welke onderwerpen aan de orde komen?

Aanmelden om in te spreken

Op de dag van de rond-de-tafelgesprekken kun je tot 12.00 uur aan de griffie doorgeven over welk onderwerp je wilt inspreken. Mail naar griffie@raalte.nl of bel 0572 347 770. Geef je naam door, of je namens een organisatie of op persoonlijke titel wil spreken en je telefoonnummer en e-mailadres.

Als je je op tijd aanmeldt, kan de griffie samen met jou het inspreken voorbereiden. De griffier neemt de vergadering met je door, laat je weten hoe laat je ongeveer aan de beurt bent en hoe het inspreken verloopt.

Waar en hoe laat?

Het rond-de-tafelgesprek is in het gemeentehuis in de raadzaal, ingang Zwolsestraat (bij de raadzaal) en begint om 19:30 uur. Het komt ook voor dat het rond-de-tafelgesprek aansluitend aan een raadsvergadering plaatsvindt. De aanvangstijd is dan anders. Kijk voor de juiste aanvangstijd op de agenda van het rond-de-tafelgesprek.

Live uitzending

De rond-de-tafelgesprekken worden ook live externe-link-icoonuitgezonden. De uitzending in de raadzaal is met beeld en geluid. Is de uitzending in vergaderzaal de Gunne? Dan zijn er alleen geluidopnames. De gesprekken zijn ook terug te luisteren. Voor meer informatie over privacy zie ook onze privacyverklaring.

Meer informatie

We hopen je iets meer wegwijs te hebben gemaakt in de procedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie: griffie@raalte.nl en/of 0572 - 34 77 70.