venture iconInkoop- en aanbesteding

Bedrijvenregister

Een bedrijvenregister is voor de gemeente Raalte een hulpmiddel om de juiste lokale bedrijven te vinden bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. Ieder bedrijf in de gemeente Raalte kan zich registeren. Ga naar www.bedrijvenregisterraalte.nl.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Naast doelmatig én rechtmatig inkopen kent de gemeente Raalte de volgende beleidsspeerpunten:

 • Stimuleren lokale economie en MKB
 • Stimuleren duurzaamheid
 • Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van burgers middels Social Return
 • Verbeteren van arbeidsomstandigheden in de gehele keten door het toepassen van sociale criteria
 • Stimuleren innovatie.

In het kort houden deze in dat er (meer) focus wordt gelegd op lokale economie en MKB. De drempel voor het toepassen van Social Return is teruggebracht naar € 200.000,- maar met meer flexibiliteit en op basis van de bouwblokken-methode. De gemeente blijft 100% duurzaam inkopen door de eisen in de criteriadocumenten zoals opgenomen op pianoo.nl in de aanbestedingsdocumenten te verwerken.  In het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, welke in 2020 is vastgesteld, formuleert de gemeente specifieke acties op een aantal thema's.

De volgende drempelbedragen nemen we in acht:

Werken

 • hoger dan € 5.350.000. Europese aanbestedingsprocedure;*
 • lager dan € 5.350.000 en hoger dan € 150.000. Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit. In de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**;
 • lager dan € 150.000. Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure** is mogelijk.

Leveringen en diensten

 • hoger dan € 214.000. Europese aanbestedingsprocedure*;
 • lager dan € 214.000 en hoger dan € 50.000. Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit. In de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**.
 • lager dan € 50.000. Enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse procedure** is mogelijk.

* Deze drempelbedragen worden iedere twee jaar door de Europese Commissie bijgesteld.

**Bij deze procedures wordt t.a.v. het uitnodigingsbeleid extra aandacht geschonken aan geschikte lokale ondernemers.  

Overzicht

Meer informatie

Voor meer informatie kun je de Flyer Factsheet inkoopbeleid gemeente Raalte, en de Algemene Inkoopvoorwaarden bekijken.

Meer informatie over het factureren vind je op Inkoopfacturen.

 Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersonen bedrijven.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via