Inkoop- en aanbesteding

Bedrijvenregister

De gemeente Raalte gebruikt een bedrijvenregister om lokale bedrijven te vinden tijdens inkoop- en aanbestedingstrajecten. Wil je dat jouw bedrijf beter gevonden wordt? Dan kun je je registreren in het bedrijvenregister op www.bedrijvenregisterraalte.nlexterne-link-icoon.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente Raalte hanteert, naast doelmatigheid en rechtmatigheid, de volgende speerpunten bij inkoop en aanbesteding: 

  • Stimuleren van de lokale economie en mkb-vriendelijk inkopen;
  • Stimuleren van duurzaamheid;
  • Het gebruik van Social Return om burgers dichter bij werk te brengen;
  • Het verbeteren van arbeidsomstandigheden door sociale regels te hanteren.

We streven ernaar om de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen. Voor projecten met een waarde boven de € 200.000,- passen we Social Return toe. Dat betekent dat we focus leggen op het makkelijker maken om mensen aan werk te helpen.

De gemeente koopt zo duurzaam mogelijk in door de basisvereisten uit de criteriadocumenten van mvicriteria.nl te volgen. We kunnen ervoor kiezen om strengere duurzaamheidseisen te stellen of bedrijven die duurzamer werken voorrang te geven bij het toewijzen van opdrachten. Daarnaast besteden we aandacht aan Fairtrade.

De volgende drempelbedragen nemen we in acht:

Werken

  • > € 5.538.000. Europese aanbestedingsprocedure;*
  • < € 5.538.000 en hoger dan € 150.000. Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit. In de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**;
  • < € 150.000. Enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure** is mogelijk.

Leveringen en diensten

  • > € 221.000. Europese aanbestedingsprocedure*;
  • < € 221.000 en hoger dan € 50.000. Keuze voor een passende aanbestedingsprocedure op basis van de gids proportionaliteit. In de regel wordt gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure**.
  • < € 50.000. Enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure**, kiezen voor een meervoudig onderhandse procedure** is mogelijk.

* Deze drempelbedragen worden iedere twee jaar door de Europese Commissie bijgesteld.

** Bij deze procedures wordt t.a.v. het uitnodigingsbeleid extra aandacht geschonken aan geschikte lokale ondernemers.  

Aanbestedingskalender

Elk jaar publiceert de gemeente een lijst met komende aanbestedingen. Deze vind je hier: Overzicht aanbestedingen.

Meer informatie

Bekijk de algemene inkoopvoorwaardenexterne-link-icoon voor meer informatie. 

Meer informatie over het factureren vind je hier: Inkoopfacturen

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersonen bedrijven.