Overzicht aanbestedingen

Overzicht aanbestedingen gemeente Raalte in 2019.

Het overzicht 2019 geactualiseerd en aangevuld met nieuwe aanbestedingen. En in het overzicht kunt u zien welke aanbestedingen zijn afgerond.

Het overzicht is niet 100% volledig; nieuwe aanbestedingen kunnen in de loop van 2019 worden aangemeld / opgestart. In het eerste kwartaal van 2020 wordt het Overzicht aanbestedingen gemeente Raalte 2020 op deze website gepubliceerd.

  • EU en nationaal openbare aanbestedingen worden geplaatst op Tendernet;
  • (Tijdelijke) inhuuropdrachten worden in de regel geplaatst op talentenregiohuurtin.nl. Ondernemers die willen meedingen naar een gepubliceerde opdracht dienen bekend te zijn in het systeem. Het is daarom aan te bevelen een account aan te maken (kosteloos).

Meer weten? Neem contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Raalte.

Project Fase aanbesteding Verwachte start aanbesteding Procedure
Aansprakelijkheidsverzekering Initiatief Q2 2020 Europees
Afvalverwerking groen Initiatief Q4 2019 NTB
Afvalverwerking Olst-Wijhe en Raalte Initiatief Q3 2019 Meervoudig onderhands
Bouw- en woonrijp maken Lierderholthuis Initiatief Q3 2019 Meervoudig onderhands
Bouwrijp maken Hartkamplocatie Raalte Initiatief Q3 2019 Enkelvoudig onderhands
Bouwrijp maken Klein Hagen fase 2 Laag Zuthem Initiatief Q4 2019 NTB
Bouwrijp maken woonwerk locatie Nieuw Heeten Initiatief Q3 2019 Enkelvoudig onderhands
Contractbeheer van maatwerkondersteuning Initiatief NTB 2020 NTB
Energiebesparende maatregelen Initiatief Q4 2019 NTB
Glasbewassing Initiatief Q4 2019 Meervoudig onderhands
Inburgering Initiatief Q4 2019 NTB
Inhuur uitvoerend technisch personeel Initiatief Q4 2019 Meervoudig onderhands
Inkoop beplanting (bomen, heesters etc.) Initiatief Q4 2019 Meervoudig onderhands
Leerlingenvervoer Raalte Initiatief Q4 2020 Europees
Medische advisering Initiatief NTB 2020 NTB
Opstellen GRP 2021-2025 Initiatief  Q4 2019 Meervoudig onderhands
Sanitaire supplies Raalte Initiatief Q4 2019 Meervoudig onderhands
Schoonmaak Initiatief Q4 2019 Europees
Schulddienstverlening Initiatief Q4 2019 NTB
Specialistische jeugdhulp Initiatief NTB 2020 NTB
Standaard woningaanpassingen Initiatief Q4 2019 NTB
Vervanging twee duikers Initiatief Q4 2019 Meervoudig onderhands
Wmo begeleiding Initiatief NTB 2020 NTB
Reconstructie Almelosestraat Raalte Initiatief Q4 2019 Meervoudig onderhands
Bedrijfskleding Selectie Q3 2019 Meervoudig onderhands
Diverse voertuigen (waaronder busjes) Selectie Q4 2019 Europees
Reprodienstverlening Selectie Q4 2019 Europees
Tractoren Selectie Q3 2019 Europees
Verzekering ERD WGA Selectie Q3 2019 Europees
Asfaltonderhoud raamovereenkomst Voorbereiding Q4 2019 Nationaal openbaar
Herinrichting Zwarteweg Nieuw Heeten Voorbereiding Q3 2019 Meervoudig onderhands
Hulpmiddelen Voorbereiding Q4 2019 Europees
Landmeetkundige diensten /BGT Voorbereiding Q4 2019 Europees
Onderhoud Openbare Verlichting Voorbereiding Q4 2019 Europees
Aanleg 1 of 2 hockeyvelden SMHC Afgerond Q1 2019 Meervoudig onderhands
Aanpassen rioolstelstel De Zegge (VGS 2.0) Afgerond Q1 2019 Enkelvoudig onderhands
Bouw- en woonrijp maken 't Broeck Broekland fase 2 Afgerond Q1 2019 Enkelvoudig onderhands
Bouwrijp maken Salland II fase 4 Afgerond Q2 2019 Meervoudig onderhands
Bureaustoelen Raalte Afgerond Q3 2019 Meervoudig onderhands
Digitaliseren dossiers - eventueel via inbesteding Afgerond Q1 2019 Meervoudig onderhands
Herinrichting oostzijde Zwolsestraat Afgerond Q2 2019 Meervoudig onderhands
Maaien gazons/bermen Afgerond Q2 2019 Meervoudig onderhands
Onkruidbestrijding verharding Afgerond Q1 2019 Meervoudig onderhands
Projectleider bedrijventerrein Heino Afgerond Q1 2019 Enkelvoudig onderhands
Reconstructie Kolkweg en Lange Slag Laag Zuthem Afgerond Q2 2019 Meervoudig onderhands
Renovatie 4 sportvelden, mat vervangen Afgerond Q1 2019 Meervoudig onderhands
Vervangen theaterstoelen Afgerond Q1 2019 Meervoudig onderhands
Vervanging drukriolering units en optimaliseren telemetrie Afgerond Q2 2019 Enkelvoudig onderhands
Woonrijp maken Salland II fase 2 en Borgwijk fase 2 Afgerond Q2 2019 Meervoudig onderhands