Overzicht aanbestedingen

Overzicht aanbestedingen gemeente Raalte in 2019.

Het overzicht is gebaseerd op een uitvraag eind vorig jaar / begin dit jaar. Het overzicht zal voor 2019 naar waarschijnlijkheid nog niet 100% compleet zijn; nieuwe aanbestedingen kunnen in de loop van 2019 worden opgestart.

De gemeente kan besluiten niet of anders in te gaan kopen (of op een later tijdstip).

Voorts:

  • EU en nationaal openbare aanbestedingen worden geplaatst op Tendernet;
  • (Tijdelijke) inhuuropdrachten worden in de regel geplaatst op talentenregiohuurtin.nl. Ondernemers die willen meedingen naar een gepubliceerde opdracht dienen bekend te zijn in het systeem. Het is daarom aan te bevelen een account aan te maken (kosteloos).

Meer weten? Neem contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Raalte.

Project Fase aanbesteding Verwachte start aanbesteding Procedure
Aanleg 1 of 2 hockeyvelden SMHC Initiatief Q1 2019 Meervoudig onderhands
Aanpassen rioolstelsel De Zegge ( VGS 2.0) Initiatief Q1 2019 Enkelvoudig onderhands
Bouw- en woonrijp maken 't Broeck Broekland fase 2 Initiatief Q1 2019 Enkelvoudig onderhands
Diverse voertuigen ( waaronder busjes) Initiatief Q1 2019 Meervoudig onderhands/Europees
Inhuur uitvoerend technisch personeel Initiatief Q1 2019 Meervoudig onderhands/Europees
Schoonmaak Initiatief Q1 2019 Europees
Onkruidbestrijding verharding Voorbereiding Q1 2019 Meervoudig onderhands/Europees
Renovatie 4 spotvelden, mat vervangen Voorbereiding Q1 2019 Meervoudig onderhands
Digitaliseren dossiers - eventueel via inbesteding Voorbereiding Q1 2019 Enkelvoudig/Meervoudig onderhands
Projectleider bedrijventerrein Heino Initiatief Q1 2019 Enkelvoudig onderhands
Schulddienstverlening Initiatief Q1 2019 Enkelvoudig/Meervoudig onderhands
Vervangen theaterstoelen Voorbereiding Q1 2019 Meervoudig onderhands
Bedrijfskleding Initiatief Q2 2019 Meervoudig onderhands
Bouwrijp maken Salland II fase 4 Initiatief Q2 2019 Meervoudig onderhands
Herinrichting oostzijde Zwolsestraat Initiatief Q2 2019 Meervoudig onderhands
Reconstructie Kolkweg en Lange Slag Laag Zuthem Initiatief  Q2 2019 Meervoudig onderhands
Standaard woningaanpassingen Initiatief Q2 2019 Meervoudig onderhands
Woonrijp maken Salland II fase 2 en Borgwijk fase 2 Initiatief Q2 2019 Meervoudig onderhands
Asfaltonderhoud Initiatief Q2 2019 Europees
Vervanging drukriolering units en optimaliseren telemetrie Initiatief Q2 2019 NTB
Aansprakelijkheidsverzekering Initiatief Q2 2019 Meervoudig onderhands/Europees
Afvalverwerking groen Initiatief Q2 2019 NTB
Bouw- en woonrijp maken Lierderholthuis Initiatief Q3 2019 NTB
Bouwrijp maken woonwerk locatie Nieuw Heeten Initiatief Q3 2019 NTB
Herinrichting Zwarteweg Nieuw Heeten Initiatief Q3 2019 Meervoudig onderhands
Opstellen GRP 2021-2025 Initiatief Q3 2019 Meervoudig onderhands
Bouwrijp maken Hartkamplocatie Raalte Initiatief Q4 2019 NTB
Bouwrijp maken Klein Hagen fase 2 Laag Zuthem Initiatief Q4 2019 NTB
Reconstructie Almelosestraat Raalte Initiatief  Q4 2019 Meervoudig onderhands
Glasbewassing Initiatief NTB 2019 Enkelvoudig onderhands
Hulpmiddelen Initiatief NTB 2019 Europees
Maaien gazons/bermen Initiatief NTB 2019 NTB
Contractbeheer van maatwerkondersteuning Initiatief NTB 2020 NTB
Medische advisering Initiatief NTB 2020 NTB
Wmo begeleiding Initiatief NTB 2020 NTB