Overzicht aanbestedingen

Overzicht aanbestedingen gemeente Raalte in 2020.

Naar aanleiding van de jaarlijkse inventarisatie vindt u hier de aanbestedingen voor 2020 en verder.

Nieuwe aanbestedingen kunnen in de loop van 2020 worden aangemeld. Het overzicht is daarmee niet 100% nauwkeurig. Wanneer de aanbestedingen gaan plaatsvinden is indicatief. Halverwege 2020 wordt het overzicht geactualiseerd en aangevuld met nieuwe aanbestedingen.

  • EU en nationaal openbare aanbestedingen worden altijd aangekondigd op Tendernet;
  • (Tijdelijke) inhuuropdrachten worden in de regel geplaatst op talentenregiohuurtin.nl. Ondernemers die willen meedingen naar een aangekondigde inhuuropdracht dienen bekend te zijn in het systeem. Het is daarom aan te bevelen (kosteloos) een account aan te maken.

Meer weten? Neem contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Raalte.

Project Aanbestedingsfase Verwachte start (jaar) Verwachte start (kwartaal) Procedure In samenwerking of zelfstandig
Standaard woningaanpassingen Initiatief 2020 NTB Meervoudig onderhands Samenwerking
Aanpak Grote Markt Raalte Initiatief 2020 NTB NTB Raalte
Aanpak openbare verlichting Initiatief 2020 NTB Meervoudig onderhands Raalte
Afval Olst-Wijhe en Raalte Initiatief 2020 Q!/Q2 Meervoudig onderhands Samenwerking
Bouwrijp maken woonwerk locatie Nieuw Heeten Initiatief 2020  NTB NTB Raalte
BRM Kleine Hagen fase 2 Laag Zuthem Initiatief 2020 Q2 Meervoudig onderhands Raalte
Catering Raalte Initiatief 2020 Q2 Meervoudig onderhands Raalte
Divers groenonderhoud (maaien, plukstroken etc.) Initiatief 2020 Q1 Enkelvoudig onderhands Raalte
Franciscushof wrm de Terpen fase 2 Initiatief 2020 Q3 Meervoudig onderhands Raalte
Glasbewassing Initiatief 2020 Q1/Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
ICT systeem WMO/JEUGD Initiatief 2020 NTB Europees Samenwerking
Inburgering Initiatief 2020 NTB NTB Samenwerking
Inhuur uitvoerend technisch personeel Initiatief 2020  Q1 Meervoudig onderhands Raalte
Inkoop beplanting (bomen, heesters etc. ) Initiatief 2020 Q1 NTB Raalte
Kunstgrasveld vervangen Heino Initiatief 2020 NTB Meervoudig onderhands Raalte
Leerlingenvervoer Raalte Initiatief 2020 Q4 Europees Raalte
Medische advisering Initiatief 2020 NTB NTB Raalte
Oostzijde Zwolsestraat fase 2 Initiatief 2020 Q3 Meervoudig onderhands Raalte
Reinigen en inspecteren vrij verval riool Initiatief 2020 NTB Europees Samenwerking
Reinigen kolken en lijngoten Initiatief 2020 NTB Europees Samenwerking
Reparatiebestek en renovatiebestek (relining) Initiatief 2020 NTB NTB Samenwerking
Salland II wrm fase 3 Initiatief 2020 Q3 Meervoudig onderhands Raalte
Sanitaire supplies Initiatief 2020 Q1 Meervoudig onderhands Raalte
Service Vervoer Raalte Initiatief 2020 NTB NTB Raalte
Specialistische jeugdhulp Initiatief 2020 Q1 NTB Raalte
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Initiatief 2020  NTB NTB Raalte
Vervangen duikerbruggen Initiatief 2020 Q3  Meervoudig onderhands Raalte
Vervanging drukriolering units en optimaliseren telemetrie Initiatief 2020 Q1 Meervoudig onderhands Raalte
Vervanging gemalen E/M Initiatief 2020 NTB NTB Raalte
Warmte-koudeafgiftesysteem gemeentehuis Initiatief 2020 Q2 NTB Raalte
Werkzaamheden door loonbedrijf Initiatief 2020 NTB NTB Raalte
Wörmink wrm fase 3 Initiatief 2020 Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
Project Aanbestedingsfase Verwachte start (jaar) Verwachte start (kwartaal) Procedure In samenwerking of zelfstandig
Aansprakelijkheidsverzekering Voorbereiding 2020 Q2 Europees Raalte
Afvalverwerking groen Voorbereiding 2020 Q1 NTB Raalte
Diverse voertuigen w.o. busjes 2e aanbesteding Voorbereiding 2020 Q1 Europees Raalte
Gazon maaien Voorbereiding 2020 Q1 Meervoudig onderhands Raalte
ICT systeem e-HRM en salarisverwerking Voorbereiding 2020 NTB Europees DOWR
Landmeetkundige diensten/BGT Voorbereiding 2020 Q1 Europees Samenwerking
Reconstructie Almelosestraat Raalte Voorbereiding 2020 Q1 Meervoudig onderhands Raalte
Wmo begeleiding Voorbereiding 2020 Q4 Europees Samenwerking
Project Aanbestedingsfase Verwachte start (jaar) Verwachte start (kwartaal) Procedure In samenwerking of zelfstandig
Asfaltonderhoud raamovereenkomst Selectie 2020 Q1 Nationaal openbaar Samenwerking
Diverse voertuigen (w.o. busjes) Selectie 2019 Q4 Europees Raalte
Hulpmiddelen Selectie  2019 Q3 Europees Raalte
Onderhoud openbare verlichting Selectie 2019 Q4 Europees Samenwerking
Onkruidbeheersing op verharding Selectie 2020 Q1 Europees Raalte
Schoonmaak Selectie 2020 Q1 Europees Raalte
Tractoren Selectie 2019 Q3 Europees Raalte