Overzicht aanbestedingen

Overzicht aanbestedingen gemeente Raalte in 2018.

Het overzicht is gebaseerd op een uitvraag eind vorig jaar / begin dit jaar. Het overzicht zal voor 2018 naar waarschijnlijkheid nog niet 100% compleet zijn; nieuwe aanbestedingen kunnen in de loop van 2018 worden opgestart.

De gemeente kan besluiten niet of anders in te gaan kopen (of op een later tijdstip).

Voorts:

  • EU en nationaal openbare aanbestedingen worden geplaatst op Tendernet;
  • (Tijdelijke) inhuuropdrachten worden in de regel geplaatst op talentenregiohuurtin.nl. Ondernemers die willen meedingen naar een gepubliceerde opdracht dienen bekend te zijn in het systeem. Het is daarom aan te bevelen een account aan te maken (kosteloos).

Meer weten? Neem contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Raalte.

Project Fase aanbesteding Verwachte start aanbesteding Gemeente Raalte (separate aanbesteding) of gezamenlijke inkoop met gemeente Raalte als deelnemer
Aanleg 1 of 2 hockeyvelden SMHC Voorbereiding Q1 2019 Raalte
Aanleg randweg Zegge II Initiatief Q2 2018 Raalte
Aanplant groenzone 2e fase Initiatief Q4 2018 Raalte
Aanschaf (2) trekkers Voorbereiding Q2 2018 Raalte
Bestrijding eikenprocessierups Initiatief Q1 2018 Samenwerking
Bouw- en woonrijp maken Veldegge Heeten Initiatief Q3 2018 Raalte
Energiebesparende maatregelen Initiatief Q2 2018 Raalte
Herinrichting Kanaaldijk De Zegge Raalte Initiatief Q3 2018 Raalte
Herinrichting oostzijde Zwolsestraat Initiatief Q2 2018 Raalte
Hulpmiddelen Initiatief 2019 Raalte
Inhuurdesk Talentenregio Initiatief Q2 2018 Samenwerking
Laag Zuthem, leefbaarheid en verkeersveiligheid Initiatief Q3 2018 Raalte
Onderhoud bomen Initiatief Q3 2018 Raalte
Payrolling Initiatief Q4 2018 Samenwerking
Plaatsen openbare verlichting binnenplans gebied Initiatief Q1 2018 Raalte
Plaatsen openbare verlichting randweg Initiatief Q2 2018 Raalte
Raamcontract (4 jaar) onderhoud elementenverhardingen Initiatief Q3 2018 Raalte
Renovatie 4 sportvelden, mat vervangen Initiatief Q4 2018 Raalte
Schoonmaak Initiatief Q1 2018 Raalte
Sloop en bouwrijp maken Korenbloem Raalte Initiatief  Q2 2018 Raalte
Sloop sportcomplex Tijenraan Raalte Initiatief Q2 2018 Raalte
Snoeien bomen Initiatief Q1 2018 Raalte
Tijenraan sloop huidige locatie Initiatief Q1 2018 Raalte
Trapliften Initiatief Q1 2018 Samenwerking
Uitzendkrachten Initiatief Q4 2018 Samenwerking
Veldegge brm - fase 2 Initiatief Q1 2018 Raalte
Verbindingsduiker Heesweg De Zegge Raalte Initiatief Q3 2018 Raalte
Verkeersborden Voorbereiding Q4 2018 Raalte
Vervangen beschoeiingen Raalte - Noord Initiatief Q2 2018 Raalte
Warmte - koudeafgiftesysteem gemeentehuis Initiatief Q2 2018 Raalte
Woonrijp maken Burgemeesterkwartier Raalte Initiatief  Q2 2018 Raalte
Woonrijp maken Vivaldistraat Franciscushof Raalte Initiatief Q3 2018 Raalte