document iconOverzicht aanbestedingen

Naar aanleiding van de jaarlijkse inventarisatie vind je hier de aanbestedingen voor 2023 en verder.

Nieuwe aanbestedingen kunnen in de loop van 2023 worden aangemeld. Het overzicht is daarmee niet 100% nauwkeurig. Wanneer de aanbestedingen gaan plaatsvinden is indicatief. Halverwege 2023 wordt het overzicht geactualiseerd en aangevuld met nieuwe aanbestedingen.

  • EU en nationaal openbare aanbestedingen worden altijd aangekondigd op Tendernet;
  • (Tijdelijke) inhuuropdrachten worden in de regel geplaatst op talentenregiohuurtin.nl. Ondernemers die willen meedingen naar een aangekondigde inhuuropdracht dienen bekend te zijn in het systeem. Het is daarom aan te bevelen (kosteloos) een account aan te maken.

Meer weten? Neem contact op met de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Raalte.

 
Project Aanbestedings
fase
Verwachte start jaar Verwachte start kwartaal Aanbestedings
vorm
In samenwerking of zelfstandig?
Brm ’t Broeck fase 4  Initiatief 2023 Q1 Enkelvoudig onderhands Raalte
Wrm Lierderholthuis fase 2 deel 1 / ’t Broeck fase 3  Initiatief 2023 Q1 Enkelvoudig onderhands Raalte
Asfaltonderhoud 2024-2027 Initiatief 2023 Q2 Europees Raalte en Olst-Wijhe
Vrachtwagen met hoogwerker Initiatief 2023 NTB Europees Raalte
Maaimachines /Werktuigdragers Initiatief 2023 Q1 Europees Raalte
Printers 2024 ev Initiatief 2023 Q2 Europees Samenwerking met Deventer en Olst-Wijhe
Franciscushof wrm de Singel  Initiatief 2023 Q2 Meervoudig onderhands Raalte
Nieuw Heeten, wrm woon-werk locatie  Initiatief 2023 Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
Nieuw Heeten, wrm Marissink fase 1  Initiatief 2023 Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
Herinrichting oostzijde Zwolsestraat fase 2  Initiatief 2023 Q2 Meervoudig onderhands Raalte
WGA Verzekering Initiatief 2023 Q2 Europees Raalte
Inhuurdesk (DAS systeem Inhuur) Initiatief 2024 Nader te bepalen Europees Raalte
Renovatie rioolgemalen SallandsePoort en De Berkte Initiatief 2023 Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
Verbetering gemaal De Telgen Initiatief 2023 Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
Renovatie drukriolering 3A Initiatief 2023 Q2 Meervoudig onderhands Raalte
Renovatie opvoergemalen Initiatief 2023 Q2 Enkelvoudig onderhands Raalte
Veegmachine Initiatief 2023 Nader te bepalen Europees Raalte
Franciscushof brm zuidrand  Initiatief 2023 Q3 Meervoudig onderhands Raalte
Raalte Schoonheetenseweg  Initiatief 2023 Q3 Meervoudig onderhands Raalte
Renovatie drukriolering 3B Initiatief 2025 Q3 Meervoudig onderhands Raalte
Tractor met maaiinstallatie Initiatief 2023 Nader te bepalen Europees Raalte
Drukwerk Initiatief 2023 Q4 Europees Samenwerking met Deventer en Olst-Wijhe
Heino Dorpsstraat / Zwolseweg Initiatief 2023 Q4 NTB Raalte
Levering armaturen en masten 2024-2026 Initiatief 2023 Q4 NTB Raalte
Energie in collectief Initiatief 2023 Nader te bepalen Europees Samenwerking met Deventer en Olst-Wijhe
Catering Raalte Initiatief 2023 Nader te bepalen Meervoudig onderhands Raalte
MIP Duikerbruggen Initiatief 2023 Nader te bepalen NTB Raalte
Beveiliging Vluchtelingenopvang locaties Initiatief 2023 Nader te bepalen Europees Samenwerking met Deventer en Olst-Wijhe
Onkruidbeheersing 2024-2027 Initiatief 2024 Q2 Europees Raalte
Onderhoud Openbare Verlichting 2020-2024 Initiatief 2024 Q2 NTB Raalte
Maaien Bermen en Sloten  2025-2028 Initiatief 2025 Q3 NTB Raalte
MIP Duikerbruggen 2025 Initiatief 2025 Nader te bepalen NTB Raalte
Vrachtwagen met kraan/kipper Initiatief 2023 Nader te bepalen Europees Raalte
Inhuur personeel Onderhoudswerkzaam
heden in het Groen
Voorbereiding 2023 Q2 Europees Raalte