Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Er staan voorwaarden in waar je bedrijf aan moet voldoen. Denk hierbij aan het voorkomen van geluidsoverlast door bezoekers, afval of parkeeroverlast.
Het formulier kun je mailen naar info@raalte.nl of sturen naar Gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Belangrijk om te weten

 • Je hebt een exploitatievergunning nodig bij het starten, overnemen of exploiteren van:
  • Een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, afhaalcentrum, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Dit geldt ook voor elke andere plek waar mensen kunnen zitten of staan en waar eten of drinken wordt verkocht voor directe consumptie.
  • Een terras is een buitenruimte waar mensen kunnen staan en zitten en waar je eten of drinken kunt kopen voor directe consumptie. Dit terras hoort bij jouw bedrijf en valt daarom ook onder deze vergunning.
 • Controleer of het omgevingsplan een horecabedrijf of slijterij op deze locatie toestaat. Dit geldt alleen als je een nieuw bedrijf begint, niet als je een bestaand bedrijf overneemt.
 • Alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder en van onbesproken gedrag zijn. We checken onder andere of ze onder curatele staan of ooit veroordeeld zijn.
 • Een exploitatievergunning is persoonsgebonden en locatiegebonden. Als je een bestaande onderneming overneemt, moet je op eigen naam een exploitatievergunning aanvragen. Als jouw onderneming naar een nieuwe locatie verhuist, vraag je ook opnieuw een exploitatievergunning aan.
 • We controleren bij de aanvraag van een exploitatievergunning, net zoals bij de aanvraag van een alcoholvergunning, de (financiële) integriteit van de onderneming. Dit noemen we een bibob-toets. Dit doen we om te voorkomen dat een onderneming wordt gebruikt om criminele activiteiten te faciliteren

In de volgende gevallen heb je geen exploitatievergunning nodig:

 • Als je al een alcoholvergunning hebt
 • Als je een winkel hebt met als nevenactiviteit horeca
 • Als je een zorginstelling, museum, bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant hebt

Kosten

Exploitatievergunning€ 456,35

Meer informatie over tarieven lees je in de legesverordeningexterne-link-icoon, artikel 3.1.4

Zie ook