Energieloket Salland

Energiebesparing in uw woning levert u geld op! Wanneer u uw woning verbetert, bespaart u energie, kunt u uw energierekening verlagen en draagt u bij aan een duurzaam Raalte. De gemeente, de provincie en de rijksoverheid hebben hiervoor meerdere instrumenten waar u als particuliere woningeigenaar gebruik van kunt maken:

Energieloket Salland

Bij het Energieloket Salland kunt u terecht voor een gratis scan en professioneel advies over energiebesparende maatregelen voor uw particuliere woning. Iedereen met een eigen woning komt voor advies in aanmerking. U kunt bij het Energieloket ook terecht voor het organiseren van een buurtbijeenkomst over energiebesparing.

Vragen aan het energieloket?

E-mail: energieloketsalland@gmail.com

Telefoon: 06 – 821 191 22

Energiebespaarlening Overijssel

In 2018 kunt u een Energiebespaarlening Overijssel aanvragen. U kunt tegen een gunstige rente (vanaf 1,2%) geld lenen voor het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen. Voor de actuele rentestand, de randvoorwaarden en het aanvragen van de lening kunt u terecht op www.energiebespaarlening.nl/overijssel

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. U vindt de voorwaarden op www.rvo.nl/isde. De subsidie kan aangevraagd worden bij RVO.nl,

Op de site van Milieu Centraal vindt u meer informatie over zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels. Op Zonatlas kunt u kijken of uw dak geschikt is om energie op te wekken met zonnepanelen.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties. Dit geldt voor sportverenigingen die zijn aangesloten zijn bij NOC*NSF en sportstichtingen die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben. Er is jaarlijks een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de site van de RVO.

Voor ondernemers

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden. Kijk daarvoor op de site van de provincie Provincie Overijssel. Bij de RVO is informatie te vinden over energie besparen, innovaties en energieproductie.