Energieloket Salland

Energiebesparing in uw woning levert u geld op! Wanneer u uw woning verbetert, bespaart u energie, kunt u uw energierekening verlagen en draagt u bij aan een duurzaam Raalte. De gemeente, de provincie en de rijksoverheid hebben hiervoor meerdere instrumenten waar u als particuliere woningeigenaar gebruik van kunt maken:

Energieloket Salland

Bij het Energieloket Salland kunt u terecht voor een gratis scan en professioneel advies over energiebesparende maatregelen voor uw particuliere woning. Iedereen met een eigen woning komt voor advies in aanmerking. U kunt bij het Energieloket ook terecht voor het organiseren van een buurtbijeenkomst over energiebesparing.

Vragen aan het energieloket?

E-mail: energieloketsalland@gmail.com

Telefoon: 06 – 821 191 22 

Woningeigenaren

Er zijn verschillende subsides, leningen en regelingen voor particuliere woningbezitters, waaronder VvE's. Bekijk het actuele overzicht hier

Sportaccommodaties

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties (EDS). Dit geldt voor sportverenigingen die zijn aangesloten zijn bij NOC*NSF en sportstichtingen die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben. Er is jaarlijks een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de site van de RVO.

Ondernemers

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden. Kijk daarvoor op de site van de provincie Provincie Overijssel. Bij de RVO is informatie te vinden over energie besparen, innovaties en energieproductie.