build-reside iconEnergie-initiatieven in de dorpen

Energie-initiatieven in de dorpen

De afgelopen jaren zijn in alle dorpen van de gemeente Raalte inwoners met elkaar in gesprek gegaan over de energietransitie in eigen dorp en zijn lokale energie-initiatieven gestart. De vrijwilligers van de lokale initiatieven gaan ervoor om duurzame energie op te wekken voor het dorp en door het dorp. Zo worden lokale mogelijkheden benut, hebben inwoners zeggenschap en komen opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap. 

Wat doen de groepen concreet? 

De groepen ontwikkelen projecten voor het collectief opwekken van duurzame energie. Uitgangspunten hiervoor zijn draagvlak in de omgeving en financiële middelen in de regio benutten zodat winst in de regio blijft. Ook moedigen zij inwoners aan om het energieverbruik te verduurzamen en energie te besparen. Tot slot betrekken zij marktpartijen wanneer dat nodig of gewenst is om de doelstelling te behalen. 

Meer weten? 

Neem contact op met een van de initiatiefgroepen of neem contact op met de gemeente Raalte via irene.eisink@raalte.nl of (0572 347 799). 

Duurzame initiatieven in de dorpen

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via