Buurtbewoners en statushouders ontmoeten elkaar in Laag Zuthem

Op Park Den Alerdinck in Laag Zuthem verblijven tijdelijk statushouders. In februari dit jaar zijn de eerste bewoners verwelkomd. Elke week komen er nieuwe bewoners bij, totdat alle 59 kamers bezet zijn. Tijd voor een ontmoetingsdag met de buurt! Een mooi moment om elkaar beter te leren kennen. Eind mei was het zo ver. De bewoners van Park Den Alerdinck zorgden zelf voor hapjes en drankjes en ook aan de buurtbewoners werd gevraagd wat mee te nemen. 

Wat er toen gebeurde, is tekenend voor hoe het hier gaat bij de opvang voor statushouders. De bewoners kwamen in beweging en met hulp van locatieleiders Timo de Jong en Marije Stalknecht kreeg de invulling van de ontmoetingsdag steeds meer vorm. 

Thee met de buurt

Timo vertelt: “Eén van de bewoners zie ik regelmatig met een pot thee naar een bankje op het terrein lopen waar hij rustig geniet van een kopje thee en de natuur. Aan hem heb ik de vraag gesteld of hij ook thee kon maken voor een grote groep tijdens de ontmoetingsdag. Hij werd meteen enthousiast, maar gaf wel aan dat hij dan wel rietjes, kopjes en speciale thee nodig had. Ik zei dat dat geen probleem was en ik wel met hem mee wilde om boodschappen te doen.”

Buren die elkaar ontmoeten

Opmerkelijk was dat tijdens de ontmoetingsdag niet alleen de buurtbewoners en statushouders dichter bij elkaar kwamen, maar ook leerden buurtbewoners elkaar kennen. “Een mooie bijkomstigheid”, vertelt locatieleider Marije enthousiast. 

Inburgering in Raalte

De statushouders blijven op Park Den Alerdinck totdat er een geschikte woning voor hen is gevonden in de gemeente Raalte. “Zo kunnen ze alvast beginnen met hun inburgering in de gemeente, waar ze straks ook gaan wonen”, geeft Marije aan. “En dat is een groot voordeel. Zo hebben we hier een statushouder die zwemles geeft bij zwembad De Tippe in Heino. Hij gaf in het land waar hij vandaan komt ook altijd zwemles en krijgt hier de kans om alvast praktijkervaring op te doen en ondertussen de juiste papieren te behalen.”

Statushouders leren vanuit Park Den Alerdinck dus alvast de gemeente kennen, kunnen  hun sociale leven opbouwen, kennismaken met het dialect, het onderwijs enzovoorts. “Dat werkt zoveel beter dan wanneer ze bij wijze van spreken eerst in het westen van het land in een  opvang zitten en dan pas deze kant opkomen en hier helemaal opnieuw moeten beginnen”, geeft Timo aan. 

Timo en Marije stomen de bewoners klaar voor een leven in Raalte. “Bewoners lopen vaak tegen zaken aan, die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. Denk aan het scheiden van afval. Wanneer moet een fles in de glasbak, wanneer moet deze bij het plastic afval en wanneer zit er statiegeld op. Van zulk soort zaken.”

Hulp bij de dagindeling

Ook de indeling van de week is een gespreksonderwerp. Want hoe combineer je nou bijvoorbeeld je werk, met je opleiding en het regelen van de gezinshereniging. “Er zijn verschillende instanties zich met de statushouders bezighouden. Laatst was er iemand die me vroeg: hoeveel dagen hebben jullie in Nederland in een week? Voor hen is het lastig om te bepalen wat prioriteit heeft en ze vinden het vaak lastig om ‘nee’ te zeggen, omdat ze bang zijn dat ze ondankbaar overkomen. Wij helpen ze dan met hun dagindeling.”

Culturen die elkaar ontmoeten

Laatst was er een bewoner die al een tijd lang een Palestijnse vlag op zijn muur had hangen. “Ik had al een paar keer gevraagd wanneer de Nederlandse vlag erbij kwam. De wil was er wel, maar ook daarbij kwam weer een praktisch probleem kijken. Waar koop je zo’n vlag? Niet in de supermarkt, had hij al gezien.” Laatst riep de bewoner Timo trots naar binnen. De Nederlandse vlag hing, naast de Palestijnse. “Dat zijn toch wel mooie momenten. Het geeft aan hoe wij hier met verschillende culturen bij elkaar leven, met de Nederlandse cultuur als gemeenschappelijke deler.”