Burgerinitiatief

Beschrijving

Heb je een goed plan? Start een burgerinitiatief!

In de samenleving leven vaak goede ideeën of plannen om de gemeente meer leefbaar of aantrekkelijker te maken. Heb je zo’n plan en wordt dit door tenminste honderd inwoners van de gemeente ondersteund? Start dan een burgerinitiatief. Via het burgerinitiatief kun je als inwoner van de gemeente Raalte een nieuw onderwerp, een globaal idee of een meer uitgewerkt voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Aanvragen

Hoe start ik een burgerinitiatief?

Bedenk goed over welk onderwerp je een burgerinitiatief wilt starten. In veel gevallen zijn ideeën of plannen al eens in de gemeenteraad besproken of is daarover al een besluit genomen. Informeer daarom, voordat je start met een burgerinitiatief, bij de griffie of het plan al eens aan de gemeenteraad is voorgelegd en of de gemeenteraad bevoegd is (hier wel over mag beslissen). Bedenk vervolgens goed wat het doel is van het plan, welke activiteiten er nodig zijn en wat de (ingeschatte) kosten zijn. Vervolgens ga je op zoek naar de vereiste 100 handtekeningen, maar dat mag voor een goed plan natuurlijk geen probleem zijn!

Je kunt het formulier burgerinitiatiefexterne-link-icoon met het formulier voor de handtekeningenexterne-link-icoon vervolgens sturen aan de agendacommissie van de raad, die de raadsvergadering voorbereidt. De griffier zorgt er dan voor dat de agendacommissie op de hoogte wordt gebracht van het initiatief. Als het initiatief aan de voorwaarden voldoet, zet de agendacommissie dit op de agenda voor een raadpleinsessie. In deze vergadering krijg je de gelegenheid het burgerinitiatief toe te lichten. Het college kan op dat moment ook zijn mening over het initiatief kenbaar maken. Als alles voor de gemeenteraad duidelijk is, komt het initiatief op de agenda van de raadsvergadering. Dat is een spannend moment want daar beslist de gemeenteraad hoe het verder gaat met het initiatief.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden aan een burgerinitiatief?

Om een burgerinitiatief in te dienen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De aanvrager moet minimaal 16 jaar oud zijn
  2. Het onderwerp moet worden voorzien van een toelichting en de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van tenminste 100 inwoners die het initiatief ondersteunen.
  3. Bij een burgerinitiatief mag het niet gaan over onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van de raad, onderwerpen die betrekking hebben op privébelangen, klachten of bezwaarprocedures of onderwerpen waarover de raad in de afgelopen 12 maanden al een besluit heeft genomen. Vraag de griffie of het onderwerp aan deze voorwaarde voldoet.

Voor alle andere vragen omtrent het burgerinitiatief kun je contact opnemen met de griffie via telefoon (0572) 347 770 of e-mail griffie@raalte.nl

Contact

Je dient het voorstel in bij de agendacommissie van de gemeenteraad.