Brieven

Raadsleden willen graag weten wat er leeft onder de inwoners. U kunt de gemeenteraad mailen via griffie@raalte.nl of schrijven wanneer u iets onder de aandacht wilt brengen.

Een brief aan de gemeenteraad stuurt u naar:

De raad van de gemeente Raalte

Postbus 140

8100 AC Raalte

Schrijft u een brief aan de gemeenteraad dan is het wel goed dat u zich realiseert dat deze brieven openbaar gemaakt kunnen worden. Brieven worden, voordat ze op de website worden geplaatst, anoniem gemaakt. De brieven liggen ook in zijn geheel (dus met naam en contactgegevens) ter inzage in het gemeentehuis.