Stappenplan: van kavelloting tot het bouwen van je nieuwe huis

Als je ingeloot bent voor een bouwkavel en een nieuwe woning wilt bouwen, komt er veel op je af. Wat moet je allemaal regelen? En waar moet je rekening mee houden? Met dit stappenplan helpen we je op weg.

Stap 1: Controleren wat je financiële mogelijkheden zijn

Door je goed te laten informeren weet je op het moment dat er kavels beschikbaar komen wat jouw financiële mogelijkheden zijn en wat de juiste kavel voor jou is. Check daarom bij aannemers wat het gaat kosten om zelf een woning te bouwen. En ga langs bij een hypotheekverstrekker. Je krijgt niet alleen te maken met de aanschaf van de kavel en de bouwkosten van de woning, maar ook met kosten voor de aansluiting op nutsvoorzieningen, kadaster- en notariskosten.

Stap 2: De uitgifte van de kavels

Voor ieder woningbouwplan wordt het omgevingsplan aangepast of wordt met een besluit van het omgevingsplan afgeweken. Ook organiseren we een informatiebijeenkomst en loting. Via de nieuwsbriefexterne-link-icoon en projectpagina laten we weten wanneer de bijeenkomsten zijn en wanneer je je kunt inschrijven. Als je je hebt ingeschreven word je uitgenodigd voor de loting.

De loting gebeurt volgens een lotingsprotocol. Degene die het eerst wordt getrokken, maakt zijn/ haar keuze bekend. Deze kavel wordt gereserveerd. De volgende die wordt getrokken heeft de keuze uit de kavels, die nog beschikbaar zijn. Is jouw voorkeur al vergeven? Dan kun je kiezen om op de reservelijst te worden geplaatst. Geef binnen één week na de loting aan voor welke kavels je op de reservelijst wilt staan. Als we je bellen voor een kavel waarvoor je je voorkeur hebt aangegeven en je weigert, kom je onderaan op de reservelijst.

Stap 3: Optie op een kavel

Na de toewijzing van de kavel ontvang je een optie op de kavel. Hiervoor teken je een reserveringsovereenkomst en betaal je een reserveringsvergoeding van €500. Besluit je na de optieperiode tot koop van de kavel? Dan worden deze kosten verrekend. Ga je niet over tot aankoop van de kavel? Dan krijg je de reserveringskosten niet terug.

Je gaat (eventueel samen met medebouwers) aan de slag met het woningontwerp, de eventuele selectie van de architect en de aannemer, de kwaliteitsborger en andere zaken die met de bouw van de woning te maken hebbenexterne-link-icoon.

Stap 4: Aankoop van de kavel

Besluit je na de optieperiode tot aankoop van de kavel? Dan teken je de koopovereenkomst en de Algemene Verkoopvoorwaarden Onroerende Zakenexterne-link-icoon. Na het terugsturen van het ondertekende exemplaar wordt de koopovereenkomst door de gemeente ondertekend en neemt het college van burgemeester en wethouders een verkoopbesluit om over te gaan tot verkoop. De gemeente stuurt de getekende stukken naar de notaris.

Heb je een kavel gekocht? Houd er dan rekening mee dat het laten uitvoeren van een sonderingsonderzoek, het maken van de bouwtekening of het aanvragen van een omgevingsvergunning op eigen kosten en voor eigen risico zijn.

De definitieve koopovereenkomst passeert bij de notaris op hetzelfde moment als de hypotheek. Op dat moment word je eigenaar van de kavel. 

Stap  5: Aanvragen van vergunningen

Check in het kavelpaspoort en het omgevingsplan wat de regels en voorschriften zijn zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij een vergunningaanvraag. Via Omgevingsloketexterne-link-icoon vind je het omgevingsplan of de omgevingsvergunning waarmee het plan mogelijk is gemaakt.

Vraag de benodigde vergunningen aan bij de gemeente. Het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe woning duurt ongeveer acht weken.

Stap 6: Start van de bouw!

Nadat je de omgevingsvergunning hebt, de grond bouwrijp is gemaakt en je eigenaar bent van de kavel, kun je beginnen met de bouw van de nieuwe woning!

Tip: Op de website van Vereniging Eigen Huisexterne-link-icoon lees je alles over het nieuwbouwproces. Van de oriëntatiefase tot na de oplevering van de woning. Ook lees je hier alles over hypotheek, financiën, verzekeringen en belastingen.