Beleid

In de gemeente Raalte houden we wel van een feestje. Sterker nog: we zijn een échte evenementengemeente. Samen met onze inwoners en organisatoren werken we aan een fantastisch aanbod aan evenementen en zoeken we samen steeds naar vernieuwing en verbetering. 

Evenementen in onze gemeente worden ingedeeld in 3 categorieën. We werken met A-, B- en C-evenementen. Van ieder evenement wordt beoordeeld of er risico’s voor openbare orde, veiligheid, geluidsoverlast, verkeershinder en de omgeving zijn.

In onze evenementenvisie hebben we vastgelegd dat niet voor ieder evenement een vergunning noodzakelijk is. Voor welk evenement wel een evenementenvergunning nodig is en voor welk evenement niet, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers en het soort evenement dat gehouden wordt.

Lees hier onze Evenementenvisie

Sommige evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan het bereik en de toegankelijkheid tot cultuur voor veel mensen. Organisatoren van culturele evenementen hebben soms recht op subsidie, bijvoorbeeld als het om een festival gaat waar kunst (zoals muziek, dans of straattheater) op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt beoefend. Uitzoeken of jij in aanmerking komt voor subsidie? Dat kan hier