Culturele evenementen

Het organiseren van culturele evenementen of festivals waar kunst (muziek, dans, straattheater) op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt beoefend, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereik en de toegankelijkheid van cultuur voor veel mensen. De gemeentelijke subsidie is maximaal 50% van de daadwerkelijke kosten tot een maximum van € 2.000 per evenement/festival.

De voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie zijn:

 • De subsidie kan alleen aangevraagd worden door verenigingen en stichtingen.
 • Maak je gebruik van deze subsidie? Dan kun je geen gebruik meer maken van de projectsubsidie cultuur en het cultuurarrangement.
 • Het evenement speelt zich af binnen de gemeente Raalte, op verschillende locaties in de openbare ruimte.
 • Je mag geen toegangsprijs vragen en horeca-inkomsten genereren.
 • Het evenement levert een meerwaarde (verbreding of verdieping) aan het bestaande culturele aanbod in de gemeente.
 • Het evenement is laagdrempelig.
 • Het evenement kan op een brede publieke belangstelling kan rekenen: Er worden meerdere doelgroepen tegelijk bereikt of een zeer grote doelgroep (meer dan 500 per activiteit) wordt bereikt.
 • In het projectplan staat welke doelgroep(en) je wilt bereiken en hoe je dat wilt doen.
 • Het evenement is openbaar. Dat betekent dat elke inwoner zonder voorwaarden kan meedoen.
 • Het evenement levert een bijdrage aan de speerpunten van het beleidsplan “Cultuur verbindt de Samenleving".
 • Het evenement krijgt ook geld van particulieren, andere fondsen en/of overheden.
 • Het evenement moet de gemeente Raalte vanuit kunst en cultuur profileren
 • Het evenement spreekt bij de jeugd aan.

Let bij het aanvragen van de subsidie op onderstaande punten:

 • Voeg een activiteitenplan, projectbegroting en dekkingsplan toe bij de aanvraag. 
 • Je kunt de aanvraag niet tussentijds opslaan.
 • Pak het IBAN-nummer er alvast bij. Dit nummer staat op de bankpas
 • Voor de ondertekening van het formulier is het handig alvast een kopie van het identiteitsbewijs te maken. Dit kan via de KopieID-app van de overheid.externe-link-icoon
 • Heb je subsidie ontvangen? Dan breng je binnen 13 weken na het einde van het project verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders. Dit verslag bestaat uit een korte inhoudelijke en financiële evaluatie.

Heb je u vragen over deze subsidie? Of twijfel je of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met Jetty Looijenga (jetty.looijenga@raalte.nl).