Aanpassingen in het voorgestelde plan over verruiming hoogte erfwindmolens

22 april 2024
Algemeen

Om (agrarische) bedrijven in het buitengebied te helpen met verduurzamen wil de gemeente Raalte erfwindmolens van maximaal 40 meter hoog onder voorwaarden toe te staan. Op dit plan kon eind 2023 worden gereageerd. Naar aanleiding hiervan stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor een aantal verbeteringen te doen in het plan. Eind mei neemt de gemeenteraad een definitief besluit. 

Wethouder Ben Nijboer: “Met de goede input hebben we het plan voor erfwindmolens aangescherpt. We vinden dat we hiermee een goed voorstel hebben om agrarische bedrijven verder te helpen verduurzamen en onder voorwaarden erfwindmolens van maximaal 40 meter toe te staan.”

 De voorgestelde aanpassingen  

  • Een erfwindmolen mag alleen bij (agrarische) bedrijven in het buitengebied worden toegestaan, niet op kavels met de bestemming ‘Wonen’.  
  • Criteria zijn aangescherpt om te beoordelen of de erfwindmolen goed in het landschap past en de cultuurhistorische waarden niet worden aangetast. 
  • Het advies van TenneT over de afstand van een erfwindmolen tot boven- en ondergrondse hoogspanningskabels is overgenomen.  
  • Erfwindmolens moeten binnen het bouwvlak worden geplaatst. De enige uitzondering is als een andere plek (tot maximaal 25 meter vanaf de grens) ruimtelijk beter is vanwege het landschap of de afstand tussen omliggende functies. 
  • Er is verduidelijkt hoe de gemeente omgaat met de beoordeling van slagschaduw, geluid en het landschap. 

Benieuwd naar het hele plan? In de week van 22 april vind je het voorstel hier.externe-link-icoon

Hoe gaat het nu verder? 

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel tijdens het rond-de-tafel-gesprek op donderdag 23 mei 2024. Een week later, op donderdag 30 mei, neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Deze data zijn nog onder voorbehoud. Op 22 april wordt de agenda definitief. Beide vergaderingen kunnen gevolgd worden in de raadzaal van het gemeentehuis of via de livestream raalte.nl/live.