Zienswijze

Beschrijving

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of als u het niet eens bent met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. Uw mening kan de gemeente dus overnemen in het definitieve besluit, maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar alle belangen en neemt dan een beslissing.

Aanvragen

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (u kunt bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp bijvoegen of het dossiernummer opschrijven)
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening
  • de datum waarop u de zienswijze schreef
  • uw handtekening

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente.

Voorwaarden

Het is mogelijk om voor iemand anders een zienswijze in te dienen. U heeft dan een machtiging van deze persoon nodig.

Bezwaar

U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. U gaat in beroep bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Contact

Stuur uw zienswijze naar de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit of  ontwerpplan. U krijgt een ontvangstbevestiging. De gemeente zal u persoonlijk bericht sturen van het definitieve besluit.