Zienswijze

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar je het niet mee eens bent. Je kunt dan je mening geven. Dit heet zienswijze. Je kunt jouw zienswijze bijvoorbeeld indienen als je buurman bouwplannen heeft en je het daar niet mee eens bent. Of als je het niet eens bent met een wijziging van het omgevingsplan van de gemeente. Op www.overheid.nl kun je lezen of er nieuwe plannen of besluiten zijn. Een zienswijze indienen kan alleen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet definitief goedgekeurd zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. Je mening kan de gemeente dus overnemen in het definitieve besluit, maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar alle belangen en neemt dan een beslissing.

Aanvragen

Je kunt je zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Doe dit binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit of  ontwerpplan. Doe je het schriftelijk? Zet het volgende in de zienswijze:

  • Je naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar je het niet mee eens bent (bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp of het dossiernummer)
  • de redenen waarom je het niet eens bent met het ontwerp
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening
  • de datum waarop je de zienswijze schreef
  • je handtekening

Wil je mondeling je zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak.

We sturen je een brief met het definitieve besluit.

Bezwaar

Je kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als je eerder je zienswijze heeft gegeven. Je gaat in beroep bij de rechtbank. Je hebt 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen. Ben je het daarna niet eens bent met de uitspraak op jouw beroep? Dan kun je in hoger beroep gaan bij de Raad van State.