bloemen

WOZ waarde

Beschrijving

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2022 is de waarde van uw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2021. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Aanvragen

Op het beschikkings- en aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning,  bedrijfspand of grond vermeld. Dit biljet ontvangt u elk jaar.

Taxatieverslag

De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingpagina. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen.

Bent u eigenaar van een woning? U ontvangt bij uw beschikkings- en aanslagbiljet een verkort taxatieverslag. Hierop kunt u zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

Bekijk de video 'Zo werkt de WOZ' van Vereniging Eigen Huis. Hierin legt de verenigign duidelijk uit hoe de waardebepaling in zijn werk gaat. ( De video duurt 3 minuten en 54 seconden en is niet ondertiteld)

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen in het belastingloket. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

Bijzonderheden

Er worden drie stappen gezet om de WOZ-waarde te bepalen:

 1. Marktanalyse: Verzamelen en onderzoeken van alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten. Deze verkopen zijn de basis voor de waardering van uw woning.
 2. Inrichten taxatiemodel: Een taxatiemodel is een computermodel waarmee de WOZ-waarde van woningen wordt bepaald. Voor het model gebruiken we de onderzochte verkoopprijzen.
 3. Controleren modelwaarden: De laatste stap is de controle door de taxateur. Als deze controle klaar is, hebben alle woningen een WOZ-waarde voor het nieuwe jaar.

Met welke gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald?

Meetbare kenmerken van de woning

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte
 • Het bouwjaar
 • Het adres/  de buurt
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Beoordelingskenmerken woning en omgeving

 • Onderhoudsstaat
 • Ligging van de woning
 • Uitstraling van de woning
 • Kwaliteit van de woning

Het taxatiemodel uitgelegd in drie stappen

 1. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoudstoestand, uitstraling en doelmatigheid.
 2. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 3. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per soort bijgebouw opgenomen.

Controle van de WOZ-waarde

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules.

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u op www.waarderingskamer.nl.

Bijlage

Contact

Heeft u vragen? Mail, bel, app of kom langs

U kunt uw vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ook stellen via WhatsApp

Meer informatie

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Telefoon 0572 34 77 99
E-mail Info@raalte.nl
Bezoekadres Zwolsestraat 16,  Raalte
Postadres

Postbus 140, 
8100 AC  Raalte

Bezoekadres gemeentewerf , alleen op afspraak Enkstraat 27, Raalte

 

 

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag 8:30 uur - 13:00 uur
Dinsdag 8:30 uur - 13:00 uur
  17:00 uur - 20:00 uur
Woensdag 8:30 uur - 13:00 uur
Donderdag 8:30 uur - 13:00 uur
Vrijdag 8:30 uur - 13: 00 uur

Social Media

 

Wij zijn bereikbaar via