taxes iconWOZ waarde

Beschrijving

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 is de waarde van louw woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2022. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde (3 minuten en 45 seconden) om te zien hoe de waardebepaling van een woning in zijn werk gaat. 

 

Aanvragen

Op het beschikkings- en aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van jouw woning, bedrijfspand of grond vermeld. Dit biljet ontvang je elk jaar.

Taxatieverslag

De onderbouwing van de WOZ-waarde vind je op het taxatieverslag op de persoonlijke belastingpagina. Je kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen.

Ben je eigenaar van een woning? Dan ontvang je bij de beschikkings- en aanslagbiljet een verkort taxatieverslag. Hierop kun je ;zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

Bezwaar

Let op: Er zijn commerciële WOZ-bureaus die aanbieden om gratis bezwaar voor u te maken. Dit kost de gemeente onnodig veel geld. Daarnaast kun je sneller en makkelijker zélf contact opnemen met de gemeente.

Vragen over de WOZ-waarde

Wij geven graag snel antwoord op alle vragen. Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heb je een andere vraag? Geef het aan via snelantwoord@dowr.nl of scan de QR-code op de belastingaanslag of persoonlijke belastingpagina. Dit kan tot en met 25 maart 2023.

Vermeld waarom je reageert. Binnen een paar werkdagen ontvang je een antwoord op de vraag. Ben je het niet eens met het antwoord, dan kun je binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 11 april 2023. In dit filmpje (3 minuten en 45 seconden) leggen we uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt.

Bezwaar maken

Heb je een vraag gesteld via het formulier snelantwoord@dowr.nl of de QR-code? Dan hoef je nog geen bezwaar te maken. Wacht eerst het antwoord af en maak daarna eventueel bezwaar.

Bijzonderheden

Er worden drie stappen gezet om de WOZ-waarde te bepalen:

 1. Marktanalyse: Verzamelen en onderzoeken van alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten. Deze verkopen zijn de basis voor de waardering van de woning.
 2. Inrichten taxatiemodel: Een taxatiemodel is een computermodel waarmee de WOZ-waarde van woningen wordt bepaald. Voor het model gebruiken we de onderzochte verkoopprijzen.
 3. Controleren modelwaarden: De laatste stap is de controle door de taxateur. Als deze controle klaar is, hebben alle woningen een WOZ-waarde voor het nieuwe jaar.

Met welke gegevens wordt de WOZ-waarde bepaald?

Meetbare kenmerken van de woning

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte
 • Het bouwjaar
 • Het adres de buurt
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Beoordelingskenmerken woning en omgeving

 • Onderhoudsstaat
 • Ligging van de woning
 • Uitstraling van de woning
 • Kwaliteit van de woning

Het taxatiemodel uitgelegd in drie stappen

 1. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoudstoestand, uitstraling en doelmatigheid.
 2. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 3. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per soort bijgebouw opgenomen.

Controle van de WOZ-waarde

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules.

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamer. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u op www.waarderingskamer.nl.

Bijlage

Contact

Heb je vragen? Bel, app of kom langs

 • Telefoon: (0570) 69 34 43
 • Postadres: Regionale belastingsamenwerking, Postbus 5000, 7400 GC Deventer
 • Balie: Stadhuis Deventer
 • WhatsApp

Meer informatie

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

 • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

 • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

 • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via