WOZ waarde

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024 is de waarde van je woning als deze zou worden verkocht op 1 januari 2023. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelastingen. De waarde wordt ook gebruikt door de belastingdienst en het waterschap.

Wat betekent WOZ-waarde?

Bekijk de video met uitleg over de WOZ-waarde om te zien hoe de waardebepaling van een woning in zijn werk gaat. 

Beschikkings- en aanslagbiljet en taxatieverslag

Op het beschikkings- en aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van jouw woning, bedrijfspand of grond vermeld. Ben je eigenaar van een woning? Dan ontvang je daarbij een verkort taxatieverslag. Hierop kun je zien hoe de taxatie is opgebouwd en welke referentiewoningen ter onderbouwing zijn gebruikt.

Op de persoonlijke belastingpaginaexterne-link-icoon vind je het taxatieverslag en de onderbouwing van de WOZ-waarde. Je kunt het taxatieverslag ook telefonisch of via e-mail opvragen.

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

De meest recente WOZ-waarde van je woning vind je in het WOZ-waardeloketexterne-link-icoon. Je kunt hier ook gratis je woning vergelijken met andere woningen bij je in de straat.

Op het WOZ-waardeloketexterne-link-icoon vind je ook de WOZ-waarde van vorig jaar. Deze heb je nodig voor je belastingaangifte 2023.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald en gecontroleerd?

Meetbare kenmerken van de woning

 • De grootte (gebruiksoppervlakte, perceelgrootte
 • Het bouwjaar
 • Het adres de buurt
 • Het type pand (vrijstaande woning, appartement of rijwoning
 • Welke hoeveel bijgebouwen (garage, tuinhuis, dakkapel of balkon) er zijn.

Beoordelingskenmerken woning en omgeving

 • Kwaliteit
 • Onderhoud
 • Uitstraling
 • Doelmatigheid
 • Voorzieningen
 • Ligging
 1. Alle verkoopprijzen binnen de DOWR-gemeenten worden verzameld en onderzocht. Dit is de basis voor de waardering van uw woning.
 2. De woning wordt gewaardeerd op basis van de gebruiksoppervlakte. Uit alle verkopen van de vergelijkbare woningen ontstaat een gemiddelde prijs per vierkante meter gebruiksoppervlakte. Deze wordt gebruikt om de waarde van de woning te bepalen. De gemiddelde prijs per vierkante meter wordt eventueel gecorrigeerd voor kwaliteit, onderhoud, uitstraling en doelmatigheid.
 3. De grond wordt gewaardeerd op basis van het aantal vierkante meters van het perceel. Er geldt een prijs per vierkante meter.
 4. Bijgebouwen worden gewaardeerd met behulp van een bijgebouwenmodel. In dit model wordt op basis van de uitgevoerde marktanalyse een prijs per m2 of een prijs per type bijgebouw opgenomen.

Het taxatiemodel genereert een modelwaarde. Deze waarde wordt gecontroleerd door onze taxateurs. Bij deze controle gebruiken we verschillende statistische formules.

Toezicht door waarderingskamer

Na alle controles volgt er een onderzoek door de Waarderingskamerexterne-link-icoon. De waarderingskamer controleert of de WOZ-waarde niet te hoog of te laag is vastgesteld en of onze processen goed in elkaar zitten. Zij geven toestemming voor het verzenden van de WOZ-beschikking, waarop de WOZ-waarde bekend wordt gemaakt. Meer informatie over de Waarderingskamer vindt u op www.waarderingskamer.nlexterne-link-icoon.

KOUDVL factoren

Alle factoren die de waarde van een woning beïnvloeden noemen we de KOUDVL factoren. KOUDVL staat voor Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid, Voorzieningen en Ligging. Deze factoren kennen een schaal van 1 tot 5. Waarbij 3 de standaard is. Bij een correctie op één van de KOUDVL factoren wordt de waarde van het hoofdgebouw aangepast.

De KOUDVL factoren van je woning en de woningen waarmee vergeleken is, vind je op het verkorte taxatieverslag bij uw aanslagbiljet. Meer informatie hierover vind je in het verantwoordingsdocument.

Vind je de WOZ-waarde te hoog?

Denk je dat de hoogte van de WOZ-waarde niet goed is vastgesteld? Of heb een andere vraag? Tot 24 maart 2024 kon je via het formulier Snel Antwoord of de QR-code op de belastingaanslag of persoonlijke belastingpagina je vraag stellen. 

Ben je het niet eens met dit antwoord, dan kun je binnen de wettelijke termijnen bezwaar maken. Deze termijn loopt tot en met 8 april 2024.

Hoe werkt de WOZ en bezwaar maken?

Door het tonen van de video accepteer je de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Youtube.

 

Heb je vragen?

Mail, bel of kom langs.

Meer informatie