Woonvisie

Iedereen moet een passende woning kunnen vinden in de gemeente Raalte, of je nou jong of oud bent of dat je veel of minder te besteden hebt aan een woning. Dat is het doel van het programma Wonen. We willen hiermee een toekomstbestendige woonomgeving bieden waar ruimte is om eigenzinnig te wonen. Zowel voor huidige als voor nieuwe inwoners. 

We zien de afgelopen jaren een toename van de woningvraag, zowel in koop- als in huurwoningen. Tegelijkertijd zal het aantal huishoudens de komende jaren nog groeien. Dit betekent dat er flink wat nieuwbouw nodig is. We zorgen dat er voldoende woningen beschikbaar komen voor ouderen en voor starters.

Lees het hele Programma Wonen hier.externe-link-icoon

Versnellen en verhogen bouwopgave

Om de ambitie waar te kunnen maken, versnelt en verhoogt de gemeente de bouwopgave. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor kleinere en betaalbare woningen.

Levensloopbestendig maken en verduurzamen bestaande woningen

De gemeente blijft inzetten op de verduurzaming van bestaande woningen en zet een tandje bij voor het levensloopbestendig maken van deze woningen met ruimte om elkaar te ontmoeten. 

Woon-zorgvisie

Onze inwoners leven langer en men woont vaker en langer zelfstandig, ook als er zorg nodig is. Dit vraagt om geschikte woningen, een geschikte woonomgeving en passende zorg. 

Woonwagenbeleid

SallandWonen beheert en verhuurt de huidige woonwagenlocaties in de gemeente.