Woningbouw Mariënheem

De 'Velderhof' wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Mariënheem. Op deze locatie aan de Hellendoornseweg is plek voor 54 woningen. 

Over het nieuwbouwplan

Er komen 27 rijwoningen, 16 twee-onder-één-kap woningen, 7 vrijstaande woningen en 4 geschakelde woningen (half vrijstaand). 25% van de woningen wordt een huurwoning. SallandWonen gaat deze woningen bouwen. 

Naast het reguliere woningaanbod heeft de gemeente een plek aangewezen voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) aangewezen. Bij CPO ontwikkelen toekomstige buren samen een plan. Denk bijvoorbeeld aan een groep starters, senioren of een groep mensen die duurzame woningen willen ontwikkelen. De komende periode onderzoeken we met Plaatselijk Belang Mariënheem of hier behoefte aan is.  

Stand van zaken

Het bestemmingsplan heeft vanaf 16 december 2023 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. In de afgelopen periode zijn er wel een aantal aanvullingen gedaan op het gebied van water en flora en fauna. Daarom wordt het bestemmingsplan eind april behandeld in het college en vervolgens eind mei behandeld in de gemeenteraad.

Vervolg

Als het bestemmingsplan definitief is, starten we in het najaar met de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen kan naar verwachting vanaf 1 april 2025 van start.

Planning

December 2023Bestemmingsplan ter inzage
Voorjaar 2024Vaststellen bestemmingsplan
Najaar 2024Start met bouwrijp maken van de locatie

Vragen?

Neem contact op met Lenie Oldemaat, Marlon Hallink of Linda Bruggink via info.bouwkavels@raalte.nl of via 0572 – 347 799.