build-reside iconWoningbouw Mariënheem

Mariënheem krijgt een nieuwe woningbouwlocatie aan de Hellendoornseweg. De gemeente Raalte kocht voor de zomer 31.548 m² grond aan. De volgende stap is het opstellen van een stedenbouwkundigplan. Dit plan geeft weer hoe de ruimte wordt ingericht. Zoals waar de woningen komen en hoe de openbare ruimte eruit komt te zien.

Het plan biedt ruimte voor ongeveer veertig woningen. Zowel koop als huur. De nadruk ligt op het betaalbare en middensegment. We vinden het belangrijk om samen tot een plan te komen. Direct omwonenden hebben we al gesproken en via een online enquête in het dorp is de woningbehoefte in kaart gebracht. Deze input nemen we mee bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Dit plan presenteren we straks aan het dorp. Ook dan krijgt iedereen de kans om te reageren.

Vervolg

Na het stedenbouwkundig ontwerp volgt het bestemmingplan. Dit plan bevat regels over wat er precies gebouwd mag worden. Ten behoeve van het bestemmingsplan voert de gemeente verschillende onderzoeken uit, zoals een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en een inventarisatie van flora en fauna. De gemeente verwacht in de loop van 2024 te kunnen starten met de uitgifte van de eerste kavels.

Eerdere verkenning

In 2020 zijn de laatste kavels in nieuwbouwplan De Wörmink vergeven. Daarna is er een verkenning gestart naar een nieuwe woningbouwlocatie. Daaruit bleek dat alleen de locatie aan de Hellendoornseweg in aanmerking kwam. Deze locatie kon destijds niet ontwikkeld worden vanwege een hindercirkel rondom de aanwezige geitenhouderij. De eigenaar heeft in 2021 aangegeven te willen stoppen met zijn bedrijf en een gedeelte van zijn terrein aan de gemeente te willen verkopen. Beide partijen zijn nu tot een akkoord gekomen.

Geluidsonderzoek

Aan de zuidzijde van het gebied ligt een bedrijventerrein. Er is onderzocht welke afstand er moet worden aangehouden ten opzichte van het bedrijventerrein. Enerzijds om hinder voor toekomstige woningen te beperken en anderzijds om de aanwezige bedrijven niet in hun bedrijfsvoering te belemmeren. Deze afstand wordt meegenomen in de planvorming voor het gebied.

Interesse

Heb je belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wil je op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Vul dan het interesseformulier in.

Contact

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan een mail naar Nienke Spiegelenberg.

Contact met de gemeente

Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0572 34 77 99.

Wil je een mail sturen dan kan dat naar Info@raalte.nl.

Bezoekadres gemeentehuis

  • Zwolsestraat 16 Raalte

Postadres gemeente

  • Postbus 140, 8100 AC Raalte

Bezoekadres gemeentewerf ( alleen op afspraak)

  • Enkstraat 27 Raalte.

Openingstijden balies gemeentehuis (alleen op afspraak)

Maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 13:00 uur.

Op dinsdag is er een avondopenstelling van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Social Media

De gemeente Raalte heeft diverse social media kanalen. 

Wij zijn bereikbaar via