Woningbouw Luttenberg

Zoektocht naar een nieuwe woningbouwlocatie

In Luttenberg is behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. De vraag is: welke locatie heeft de voorkeur? Die vraag beantwoorden we graag samen met het dorp.

Als eerste stap zijn alle mogelijke locaties in beeld gebracht. De locaties zijn vervolgens door vakspecialisten van de gemeente beoordeeld op haalbaarheid. Er is onder andere gekeken naar landschappelijke gevolgen, ontsluitingsmogelijkheden, archeologie, waterhuishouding en geur en hindercircels van in de buurt aanwezige bedrijven.

Uiteindelijk zijn er drie locaties overgebleven die als kansrijk zijn bestempeld. Dit zijn de locaties Elskampweg, Lemelerweg en Luttenbergerweg.

Waar staan we nu?

Op maandag 6 mei organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in Gemeenschapscentrum Elckerlyc. Tijdens deze avond konden de inwoners van Luttenberg reageren op de drie kansrijke locaties. Ook werd het proces toegelicht en was er ruimte voor het stellen van vragen. Bekijk de presentatie hier.

De gemeente is vooral benieuwd naar de reacties uit het dorp. Eenieder kon daarom tot en met donderdag 23 mei zijn of haar voorkeurslocatie inclusief bijbehorende argumentatie doorgeven.

De input van het dorp en een nadere beoordeling van de drie locaties leidden tot een advies over de locatiekeuze aan het college. Het college heeft het advies overgenomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. U kunt het adviesrapport hier lezen. In het advies wordt locatie Luttenbergerweg voorgesteld als nieuw te ontwikkelen woningbouwlocatie.

De gemeenteraad bepaalt welke locatie daadwerkelijk uitgewerkt zal worden voor woningbouw. Tijdens een openbaar rond-de-tafelgesprek op donderdag 3 oktober in Luttenberg konden inwoners met de raad in gesprek over het adviesrapport. De besluitvorming volgde een week later op donderdag 10 oktober. De gemeenteraad heeft het advies overgenomen. Dat betekent dat locatie Luttenbergerweg is aangewezen als nieuw te ontwikkelen nieuwbouwlocatie. Voor de locatie geldt dat er nog ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden met een verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen.

Heeft u interesse in een bouwkavel in Luttenberg? Vul dan het interesseformulier in.

Vervolg

De tijdlijn is een indicatie omdat dit een dynamisch traject is met interactie.

  • 6 mei: informatieavond 6 mei.
  • 6 t/m 23 mei: Inwoners kunnen voorkeurslocatie met bijbehorende argumentatie doorgeven via de digitale link.
  • Voor de zomervakantie: Nader onderzoek van de kansrijke locaties. In de basis zijn alle drie de locaties geschikt bevonden, maar zullen nog op detailniveau verder worden onderzocht. Hierbij zullen we ook de externe ketenpartners, zoals het waterschap en veiligheidsregio, om een reactie vragen.
  • Na de zomervakantie: Opstellen eindadvies over de locatiekeuze. Dit gaat ter besluitvorming naar het college en de gemeenteraad.
  • 3 oktober: openbaar rond-de-tafelgesprek in Luttenberg.
  • 10 oktober: besluitvorming door de gemeenteraad.
  • Najaar 2019: Overleg met betreffende grondeigenaren/ aankoop van gronden.
  • Eind 2019/2020: Ruimtelijke procedures/ bestemmingsplan.
  • Eind 2020: Bouwrijp maken, uitgifte kavels (afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke procedures).

Tot slot

Heeft u vragen of wilt u met de projectleiders in gesprek? Stuur dan gerust een mail naar Vincent van Zuijlen, via vincent.van.zuijlen@raalte.nl

Locaties woningbouw Luttenberg

Contact woningbouw Luttenberg

Heeft u vragen of wilt u met de projectleiders in gesprek? Stuur dan gerust een mail naar Vincent van Zuijlen, via vincent.van.zuijlen@raalte.nl