Woningbouw Luttenberg

De nieuwbouwlocatie in Luttenberg is gelegen aan de Luttenbergerweg. De gemeente ontwikkelt gefaseerd de locatie en geeft de bouwkavels gefaseerd uit.

  • Het stedenbouwkundig plan is gereed
  • Het bestemmingsplan is onherroepelijk;
  • De eerste 20 kavels zijn verkocht in fase 1a en inmiddels is gestart met de bouw van deze woningen;
  • De uitgifte van 8 bouwkavels in plan Luttenberg in fase 1b heeft plaatsgevonden.  Alle kavels zijn in optie genomen. Meer informatie per bouwkavel kun je vinden op deze kaart
  • De loting van de 12 rug aan rug woningen in fase 1c is verricht door LuttenbergWoont/Plaatselijk Belang Luttenberg

Het plan bestaat uit verschillende woonvelden. De groenzone die midden door het plan loopt biedt ruimte voor speelgelegenheid en waterberging. Het groen rondom de locatie blijft behouden. In de eerste fase is er ruimte voor 44 woningen voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Op termijn is – afhankelijk van de behoefte - doorontwikkeling mogelijk.

Gedurende het gehele traject is er regelmatig overleg met Plaatselijk Belang Luttenberg.

Vervolg

De volgende fase is een rij van vier woningen. De uitgifte hiervan zal later dit jaar plaatsvinden.

Contact woningbouw Luttenberg

Heb je vragen of wil je met de projectleider in gesprek? Stuur dan gerust een mail naar Vincent van Zuijlen