build-reside iconWoningbouw Luttenberg

Aan de Luttenbergerweg ligt de nieuwbouwlocatie van Luttenberg. Er komen in totaal 64 woningen. Het wordt een mix tussen koop en huur. We geven de kavels in fases uit. 

Over het nieuwbouwplan

Het wordt een groene wijk met veel natuur, opvang van water en ruimte om te spelen. De woningen worden aardgasvrij en bijna energie neutraal (BENG) gebouwd.

Bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam Luttenberg, woningbouwlocatie Luttenbergerweg). Dit plan is inmiddels onherroepelijk. Bekijk hier het inrichtingsplan van de Luttenbergweg.

In fase 1 hebben zijn 44 kavels uitgegeven. Het ging om 4 kavels voor vrijstaande woningen, 12 kavels voor twee-onder-één-kapwoningen, 12 kavels voor rijwoningen en 12 rug-aan-rugwoningen. Alle kavels zijn vergeven. Daarnaast heeft de gemeente grond aan SallandWonen verkocht voor de bouw van 4 huurwoningen.

In de kavelpaspoorten vind je alle informatie over deze kavels.

Plaatselijk Belang Luttenberg en Stichting LuttenbergWoont hebben samengewerkt aan een haalbaar plan voor kleinere, betaalbare woningen. Daaruit zijn de rug-aan-rug woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens ontstaan. Deze komen aan de noordzijde van het plangebied.

De gemeente Raalte verkoopt deze grond rechtstreeks aan inwoners, de lokale CPO-groep. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject.

De CPO-groep pakt de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan op. De CPO-groep is al gevormd en hiervoor kan niet meer aangemeld worden.

Fase 2 start begin 2024 en bestaat uit 20 kavels. Het gaat om 2 kavels voor vrijstaande woningen, 5 kavels voor een twee-onder-één-kap woning en 8 kavels voor rijwoningen (waarvan 4 huur). Meer informatie hierover volgt later.

Bestemmingsplan vastgesteld

In eerste instantie zouden er 14 woningen bijkomen, maar dit is - in overleg met Plaatselijk Belang - uitgebreid naar 20. De extra woningen passen binnen de eerder aangewezen woonvelden.  Om dit mogelijk te maken is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Het bestemmingsplan van fase 2 is op 15 februari vastgesteld door de gemeenteraad en wordt ter inzage gelegd. We verwachten deze kavels in de 2e helft van 2024 uit te kunnen geven.

Planning

September 2022

Kaveluitgifte fase 1

November 2023 Vaststellen bestemmingsplan voor fase 2
Begin 2024 Informatieavond fase 2 (meer info volgt)
Begin 2024 Loting kavels fase 2 (meer info volgt)

Vragen?

Neem contact op met Marlon Hallink, Linda Bruggink of Lenie Oldemaat via info.bouwkavels@raalte.nl of via 0572 – 347 799.